PODUKA IZ MATEMATIKE, GOSP. MATEMAT. I STATISTIKE ZA FAKULTETE I ŠKOLE

  • Cijena: 60kn
  • Približno: 8
  • Šifra oglasa: 16471556
  • Objavljen:
  • Do isteka je još:
  • Oglas prikazan: puta
Podaci o oglasu
Lokacija pružatelja usluge: Grad Zagreb

Opširnije:

Prof. MATEMATIKE i STATISTIKE s 33-godišnjim iskustvom kvalitetno i učinkovito podučava MATEMATIKU za OSNOVNE i SREDNJE ŠKOLE, te FAKULTETE i STATISTIKU za SREDNJE ŠKOLE i FAKULTETE. Poduku održavam za sljedeće fakultete:
-EFZG- MATEMATIKA-matrice, derivacije, integrali i financijska, GOSPODARSKA MATEMATIKA-trojno pravilo, račun diobe, račun smjese, verižni račun, račun zlata i srebra, račun deviza, arbitraža deviza i roba, jednostavni kamatni račun, račun mjenica, složeni kamatni račun, prenumerando i postnumerando, te zajmovi, FINANCIJSKA MATEMATIKA,ISPIT-STATISTIKA- Metode deskriptivne statistike, Elementi inferecijalne statistike, Procjenjivanje parametara i testiranje hipoteza, Regresijska i korelacijska analiza, Analiza vremenskih nizova i prognoziranje, POSLOVNA STATISTIKA, UVOD U GOSPODARSKU STATISTIKU-Osnovne metode analize podataka, Pojam i zadaće metode uzoraka, Regresijska i korelacijska analiza i Osnovna analiza vremenskih nizova i UPRAVLJANJE PROFITOM-Bazična rješenja, Gauss-Jordanova metoda, Simplex metoda kod rješavanja maximuma.
-Privatni ekonomski fakulteti:
-VERN (MATEMATIKA 1 i 2, GOSPODARSKA MATEMATIKA i POSLOVNA STATISTIKA)
-ZSEM (MATEMATIKA 1 i 2, MATEMATIKA ZA MENADZERE I EKONOMISTE i STATISTIKA 1 i 2)
-LIBERTAS (POSLOVNA MATEMATIKA, GOSPODARSKA MATEMATIKA, OSNOVE STATISTIKE i UVOD U STATISTIKU u EXEL-u i PRIMJENJENA MATEMATIKA)
-BALTAZAR( POSLOVNA MATEMATIKA, EKONOMSKA MATEMATIKA i POSLOVNA STATISTIKA) i dr.
-ŠUMARSTVO (STATISTIČKE METODE I MODELIRANJE U ŠUMARSTVU)
-AGRONOMIJU (OSNOVE BIOMETRIKE i MATEMATIKU-skupovi, kombinatorika, financijska, regresija, matrice i funkcije)
-PROMET (MATEMATIKA 1 i 2, te VJEROJATNOST I STATISTIKA)
-GRAFIČKI (MATEMATIKA 1 i 2, te VJEROJATNOST I STATISTIKA)
-PBF (MATEMATIKA 1, MATEMATIKA 2 i BIOSTATISTIKA)
-RGN (MATEMATIKA 1 i 2 i STATISTIKA)
-VETERINA (OSNOVE STATISTIKE U VETERINARSKOJ MEDICINI)
-FKIT (MATEMATIKA 1 i MATEMATIKA 2 )
-FARMACIJA (MATEMATIKA SA STATIČKOM ANALIZOM-nizovi i redovi, limesi, derivacije, integrali i diferencijalne jednadžbe i vjerojatnosti)
-UČITELJSKI FAKULTET (MATEMATIKA 1 i MATEMATIKA 2)
-TEKSTILNO TEHNOLOŠKI (MATEMATIKA i STATISTIKA)
-VISOKA ZDRAVSTVENA (STATISTIKA) i dr. fakultete.
Sustavna i temeljita poduka korak po korak garantira uspjeh.
NA INSTRUKCIJAMA NEMA PREPISIVANJA ZADATAKA IZ BILJEŽNICA ILI S PLOČE!!!
Instrukcije su individualne i grupne, a u grupama su popusti od 20-30%.
Tel. 01/38-38-174
MOB. 091/302-1969 I 098/353-693

Podaci o korisniku

Grad i poštanski broj
10124 Zagreb
Županija
Grad Zagreb
Država
Hrvatska