NE DAJ SE UPECATI! Koristi samo Njuškalove poruke u komunikaciji s kupcima i prodavateljima. Ne klikaj na sumnjive linkove i ne pristaj na preusmjeravanje razgovora na druge servise – e-mail, SMS, WhatsApp i slično.
Saznaj više