Ovaj oglas je neaktivan.

Pronjuškaj slične oglase.

 • Poslovni prostor: Zagreb, Maksimirska, 266.51 m2, javna dražba (prodaja)
 • Poslovni prostor: Zagreb, Maksimirska, 266.51 m2, javna dražba (prodaja)
 • Poslovni prostor: Zagreb, Maksimirska, 266.51 m2, javna dražba (prodaja)
 • Poslovni prostor: Zagreb, Maksimirska, 266.51 m2, javna dražba (prodaja)
 • Poslovni prostor: Zagreb, Maksimirska, 266.51 m2, javna dražba (prodaja)
 • Poslovni prostor: Zagreb, Maksimirska, 266.51 m2, javna dražba (prodaja)
 • Poslovni prostor: Zagreb, Maksimirska, 266.51 m2, javna dražba (prodaja)
 • Poslovni prostor: Zagreb, Maksimirska, 266.51 m2, javna dražba (prodaja)
 • Poslovni prostor: Zagreb, Maksimirska, 266.51 m2, javna dražba (prodaja)
 • Poslovni prostor: Zagreb, Maksimirska, 266.51 m2, javna dražba (prodaja)
 • Poslovni prostor: Zagreb, Maksimirska, 266.51 m2, javna dražba (prodaja)
 • Poslovni prostor: Zagreb, Maksimirska, 266.51 m2, javna dražba (prodaja)
 • Poslovni prostor: Zagreb, Maksimirska, 266.51 m2, javna dražba (prodaja)
 • Poslovni prostor: Zagreb, Maksimirska, 266.51 m2, javna dražba (prodaja)

Poslovni prostor: Zagreb, Maksimirska, 266.51 m2, javna dražba (prodaja)

Cijena
1.530.812 kn ~ 202.197 €
Šifra oglasa: 28215132
 • Površina
  266,51 m²

Osnovne informacije

Lokacija
Grad Zagreb, Maksimir, Ravnice
Pozicija poslovnog prostora
u zgradi
Površina
266,51 m²
Kat
Prizemlje

Opis oglasa

Temeljem odluke vjerovnika sa skupštine dužnika PASARIĆ INŽENJERINGA d.o.o. u stečaju, Zagreb, Kunovečka 22, OIB: 75528617474, stečajna upraviteljica objavljuje:

OGLAS
ZA PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDAI. Predmet prodaje:

1. Poslovni prostor površine 266,51 m2 (dvoetažni), na I katu poslovnog objekta izgrađenog na k.č.br. 145/2, k.o. Pešćenica (katastarska čestica), koja odgovara zk.č.br. 7712/24, upisana u zk.ul. 3018, k.o. Grad Zagreb, na adresi Maksimirska 152 a u sklopu Tenis centra Maksimir.

Nekretnina je u izvanknjižnom vlasništvu.


II. Uvjeti prodaje

1. Nekretnina iz točke I prodaje se po utvrđenoj cijeni od 1.503.680,00 kn.

2. Navedena vrijednost predstavlja početnu cijenu ispod koje se nekretnina ne može prodati. Sve poreze u svezi s prodajom snosi kupac.

3. Pravo podnijeti pisanu ponudu imaju sve domaće pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom, uz preduvjet da su uplatili jamčevinu.

4. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu stečajne upraviteljice: Antonia Selak, Drenovačka 3, 10 000 Zagreb, s naznakom «ponuda u stečajnom postupku Pasarić inženjering d.o.o. u stečaju, St-2770/2016 – ne otvaraj». Ponuda se dostavlja stečajnoj upraviteljici do dana 12.07.2019.g.
Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnima i neće se uzeti u obzir.

5. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom, naznakom visine cijene koja se nudi, te dokaz o uplati jamčevine u privitku.

6. Jamčevina iznosi 10% OD POČETNE CIJENE naznačene u točki 1. i uplaćuje se u korist žiro računa stečajnog dužnika IBAN: HR5123600001102627746, otvoren kod ZAGREBAČKE BANKE d.d., uz opis plaćanja: «jamčevina u predmetu St-2770/16», te uz upis OIB-a u pozivu na broj odobrenja.

7. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, bez kamata.

8. Ponuditelj koji ponudu povuče prije javnog otvaranja ponuda ili ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude, te nema pravo na povrat jamčevine.

9. Najpovoljnija pisana ponuda je ona koja ponudi najveću cijenu. Ukoliko prispiju dvije ili više istovjetnih valjanih ponuda, tada će se između ponuditelja održati javno nadmetanje po načelu «tko da više».

10. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je do dana 21.08.2019.g. na isti račun kao i za uplatu jamčevine, uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude te stečajni dužnik zadržava uplaćenu jamčevinu. Prodaja se vrši po načelu «viđeno – kupljeno» u trenutku javnog otvaranja ponuda, što isključuje sve naknadne prigovore kupca, pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke kupljenih nekretnina.

11. Sve troškove sklapanja, ovjere i provedbe ugovora, te sve poreze, pristojbe i druga davanja u svezi s prodajom snosi u cijelosti kupac.

12. Stečajni upravitelj može ne prihvatiti ponudu ukoliko je isto povoljnije za stečajnu masu.

13. Sve dodatne informacije u svezi predmetne nekretnine mogu se dobiti radnim danom od 09,00-17,00 h, na telefon broj: 098/887-176.

14. Razgledati nekretnine i dokumentaciju vezanu uz iste, zainteresirane osobe mogu u vrijeme dogovoreno sa stečajnim upraviteljem.

15. Otvaranje ponuda održati će se dana 22.07.2019.g. u 13:00 sati na adresi Zagreb, Maksimirska 152 a.
Oglas objavljen
08.04.2019. u 15:12
Do isteka još
oglas istekao
Oglas prikazan
534 puta