Ovaj oglas je neaktivan.

Pronjuškaj slične oglase.

  • Kuća: Slavonski Brod, JAVNA DRAŽBA (prodaja)

Kuća: Slavonski Brod, JAVNA DRAŽBA (prodaja)

Cijena
166.368 kn ~ 22.215 €
Šifra oglasa: 35857735
  • Stambena površina
    1,00 m²
  • Broj soba
    1

Osnovne informacije

Lokacija
Brodsko-posavska, Slavonski Brod, Mikrorajon
Tip kuće
Samostojeća
Broj etaža
Prizemnica
Broj soba
1
Stambena površina
1,00 m²

Opis oglasa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------otpravak
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Posl.broj:OU-130/2019-3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja, Nada Kemec, javni bilježnik iz Slavonskog Broda, Trg pobjede 22, na temelju pisanog zahtjeva predlagatelja osiguranja OTP banka Hrvatska d.d., OIB:52508873833, Domovinskog rata 61, Split, (kao pravni slijednik Societe Generale Splitska banka d.d., Domovinskog rata 61, Split, OIB: 69326397242,) od 20. rujna 2021. (dvadesetog rujna dvije tisuće i dvadeset prve) godine, sukladno članku 316. i 317. Ovršnog zakona (NN br.112/12.,25/13.,93/14.,55/16, 73/17, 131720 u daljnjem tekstu: OZ), u daljnjem tekstu oglašavam:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------JAVNU DRAŽBU RADI PRODAJE NEKRETNINE------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opis nekretnine i vrijednost:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodaje se nekretnina upisana u zemljišne knjige Općinskog suda u Slavonskom Brodu, k.o.328758 Slavonski Brod, z.k.ul.br. 4279, k.č.br. 6440 Kuća br. 162 i dvorište u ulici Sv. Lovre površine 167 m2. Na predmetnoj nekretnini upisan je fiducijarni prijenos prava vlasništva u korist Societe Generale Splitska banka d.d., Ruđera Boškovića 16, Split za iznos osigurane tražbine.-------------------------
2. Nekretnina iz toč. 1. nije slobodna od osoba i stvari.--------------------------------------------------------------------------------------------Početna utvrđena vrijednost nekretnine iznosi:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.Vrijednost nekretnine utvrđena je u Sporazumu o osiguranju novčane tražbine prijenosom vlasništva na nekretninama od 37.525,25 EUR-a (tridesetsedamtisućapetstodvadesetpetzarez dvadesetpet eura), u kunskoj protuvrijednosti, po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke,vrijedeći na dan oglašavanja prodaje.-------------------------------------------------------------------------------------------------
4.Na javnoj dražbi nekretnina se ne može prodati ispod tri petine utvrđene vrijednosti , odnosno ispod 22.515,15 EUR-a (dvadeset dvije tisuće petsto petnaest zarez petnaest eura) kunske protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan oglašavanja prodaje. Kupac je dužan platiti porez na promet nekretnina, kao i sve troškove u svezi prijenosa prava vlasništva .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.Najbolji ponuditelj dužan je položiti ukupnu kupovninu u roku 15 dana od dana održanja javnobilježničke dražbe na račun javnog bilježnika za druge osobe te s javnim bilježnikom koji nastupa u ime predlagatelja osiguranja sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnine u roku od 15 dana od dana uplate kupovnine u formi javnobilježničkog akta.------------------------------------------
6. Mjesto i vrijeme prodaje-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Javna dražba radi prodaje nekretnine održati će se u uredu javnog bilježnika Nade Kemec u Slavonskom Brodu, Trg pobjede 22, prizemlje, srijeda dana 25. studenog 2021.god. (dvadeset petog studenog dvije tisuće i dvadeset prve ) godine, s početkom u 10,00 (deset) sati.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.Sudionici dražbe dužni su najkasnije dan prije održavanja javne dražbe (odnosno do 24.11.2021. (dvadeset četvrtog studenog dvije tisuće i dvadeset prve ) godine uplatiti jamčevinu u visini od 10% (deset posto) početne cijene odnosno u iznosu od kunske protuvrijednosti 3.752,52 EUR-a ( tritisućesedamstopedesetdvazarezdvadesetpet eura) prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan objave dražbe na račun javnog bilježnika Nade Kemec “za druge osobe” broj računa: HR9723400091310638330 kod PBZ d.d. Zagreb i dokaz o uplati predoče javnom bilježniku, a vjerovnik je oslobođen od plaćanja jamčevine ukoliko njegova tražbina dostiže iznos jamčevine-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.Uvjeti dražbe:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pravo sudjelovanja na dražbi imaju sve pravne i fizičke osobe, domaće i strane koji prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati pravo vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj--------------------------------------------------------------
9.U slučaju prodaje uplaćena jamčevina kupcu se uračunava u cijenu, a u slučaju da nekretnina na dražbi ne bude prodana, uplaćeni iznos će se uplatiteljima bez kamate vratiti odmah po održavanju dražbe--------------------------------------------------------------------
10. Ako kupac nakon dražbe odustane od kupnje iz uplaćene jamčevine će se namiriti troškovi postupka, ako kupac koji je na dražbi ponudio veću cijenu ne položi kupovninu u određenom roku, nekretnina će se prodati kupcu koji je ponudio prvu nižu cijenu (čl. 98.st.3. OZ).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.Sve informacije za predmetnu nekretninu možete dobiti na 072 204 522---------------------------------------------------------------------Tekst oglasa radi objave dostavila sam na oglasnoj ploči e- Općinskog suda Slavonski Brod. ----------------------------------------------U Slavonskom Brodu, 08 . listopada 2021. (osmog listopada dvije tisuće i dvadeset prve) godine.------------------------------------------
Javni bilježnik:
_________________
Nada Kemec,v.r.

Karta

Oglas objavljen
27.10.2021. u 16:14
Do isteka još
oglas istekao
Oglas prikazan
3481 puta