Akt o digitalnim uslugama

Ukratko o Aktu o digitalnim uslugama (DSA)

Aktom o digitalnim uslugama reguliraju se internetski posrednici i platforme kao što su internetske platforme za trgovanje, društvene mreže, platforme za dijeljenje sadržaja, trgovine aplikacijama te platforme za putovanja i smještaj. Glavni mu je cilj spriječiti nezakonite i štetne aktivnosti na internetu i širenje dezinformacija. Provedbom akta jamči se sigurnost korisnika i zaštita temeljnih prava te se stvara pravedno i otvoreno okruženje na internetskim platformama.

Koji su glavni ciljevi Akta o digitalnim uslugama?

Aktom o digitalnim uslugama utvrđuju se jasna i proporcionalna pravila za zaštitu potrošača i njihovih temeljnih prava na internetu. Potiču se inovacije, rast i konkurentnost te olakšava širenje manjih platformi, MSP-ova i start-up poduzeća. Uspostavlja se nova ravnoteža među ulogama korisnika, platformi i javnih tijela. Te promjene temelje se na europskim vrijednostima, prema kojima u prvi plan dolaze građani.

Za građane

 • bolja zaštita temeljnih prava
 • više kontrole i izbora
 • bolja zaštita djece na internetu
 • manja izloženost nezakonitom sadržaju

Za pružatelje digitalnih usluga

 • pravna sigurnost
 • jedinstven skup pravila u cijelom EU-u
 • lakše osnivanje i širenje poduzeća u Europi

Za poslovne korisnike digitalnih usluga

 • pristup tržištima na razini EU-a putem platformi
 • bolji uvjeti, tako da mogu konkurirati pružateljima nezakonitog sadržaja

Za društvo u cjelini

 • veća demokratska kontrola i nadzor sistemskih platformi
 • suzbijanje sistemskih rizika kao što su manipulacije ili dezinformacije

Važna napomena

Nadležno tijelo za rješavanje izvansudskih sporova:

Sukladno članku 21. Uredbe (EU) 2022/2065 (Akt o digitalnim uslugama) primatelji usluga, uključujući pojedince koji su podnijeli obavijesti, imaju pravo odabrati tijelo za izvansudsko rješavanje sporova kako bi se riješio spor o odluci donesenoj temeljem internog sustava za rješavanje pritužbi. S obzirom da navedeno tijelo još nije određeno od strane nadležne države članice, trenutačno nismo u mogućnosti navesti informaciju o nadležnom tijelu za izvansudsko rješavanje sporova.

Kontakt za prijavu protiv širenja terorističkog sadržaja na Njuškalu:

Sukladno članku 15. Uredbe (EU) 2021/784 o borbi protiv širenja terorističkog sadržaja na internetu, kontaktna točka za zaprimanje naloga za uklanjanje elektroničkim putem je info@njuskalo.hr.

Komunikacija s kontaktnom točkom moguća je na hrvatskom i engleskom jeziku.


Informacije o točkama kontakta sukladno člancima 11. i 12. Uredbe (EU) 2022/2065 (Akt o digitalnim uslugama)

Članak 11. Akta o digitalnim uslugama: Kontaktna točka za tijela Država članica, Komisiju i Europski odbor za digitalne usluge

Sljedeća e-mail adresa je određena kao jedinstvena kontaktna točka za tijela Država članica, Komisiju i Europski odbor za digitalne usluge za pitanja koja se odnose na Akt o digitalnim uslugama: info@njuskalo.hr

Komunikacija sa prethodno navedenom jedinstvenom kontaktnom točkom moguća je na hrvatskom i engleskom jeziku.

Kada nam se obraćate, molimo Vas da navedete naziv tijela u čije ime nas kontaktirate, kao i naziv adrese elektroničke pošte za kontakt u slučaju da Vam moramo postaviti pitanje, osim ukoliko su navedene informacije već obuhvaćene u Vašem potpisu elektroničke pošte.

Članak 12. Akta o digitalnim uslugama: Kontaktna točka za primatelje usluga

Sljedeća e-mail adresa je određena kao jedinstvena kontaktna točka za sve upite primatelja usluga: info@njuskalo.hr

Podatak o prosječnom broju primatelja usluga

Broj prosječnih primatelja usluge www.njuskalo.hr aktivnih na mjesečnoj razini u Europskoj uniji, izračunat kao prosjek tijekom posljednjih 6 mjeseci, je: 4 049 320.

Ovaj se podatak provjerava i ažurira svakih 6 mjeseci.

Trebaš pomoć?