Nagradni natječaj

Pravila nagradnog natječaja „Šuška se, šuška, da si Glavna Njuška“

Članak 1.

Nagradni natječaj priređuje i organizira Njuškalo d.o.o., Miroslava Miholića 2, 10 000 Zagreb, OIB: 94718723416 (u daljnjem tekstu: Organizator).

Članak 2.

Trajanje, svrha i mjesto provođenja nagradnog natječaja: nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije usluga i proizvoda Organizatora. Nagradni natječaj traje od 20.12.2022. u 9:00 sati do 31.12.2022 u 23:59 sati, a odnosi se na područje Republike Hrvatske.

Članak 3.

Fond nagrada koji utvrđuje organizator sastoji se od ukupno (5) nagrada, u ukupnoj vrijednosti od: 477,80 € / 3.600,00 kn.

  1. nagrada: Njuškalo poklon paket + posebno oslikane tenisice br. 39 u vrijednosti od 265,45 € / 2.000,00 kn
  2. nagrada: Njuškalo poklon paket u vrijednosti od 53,09 € / 400,00 kn
  3. nagrada: Njuškalo poklon paket u vrijednosti od 53,09 € / 400,00 kn
  4. nagrada: Njuškalo poklon paket u vrijednosti od 53,09 € / 400,00 kn
  5. nagrada: Njuškalo poklon paket u vrijednosti od 53,09 € / 400,00 kn

Nagrade nisu prenosive na treće osobe. Zamjena nagrada za novac nije moguća. Zamjena nagrade za druge robe ili usluge nije moguća, osim ako Organizator izričito ne iskaže pravo da napravi zamjenu za nagrade u približnoj, istoj ili većoj vrijednosti, a u slučaju da je prikazana nagrada nedostupna ili nije dopuštena lokalnim zakonodavstvom.

Svi troškovi koji nisu navedeni prethodno, uključujući, bez iznimke/ograničenja, sve državne, županijske ili lokalne poreze, su isključiva odgovornost pojedinačnog pobjednika. Dobitnik nagrade u ovom Nagradnom natječaju prilikom preuzimanja nagrade potpisuje dokument o preuzimanju nagrade kao dokaz te time prestaje svaka obaveza Organizatora prema istome.

Ukoliko pobjednik Natječaja nagrade ne potpiše ili ne vrati dokument o preuzimanju nagrade, odbije ili nije u mogućnosti prihvatiti nagradu, odriče se prava na nagradu te se ista dodjeljuje prvom sljedećem Sudioniku određenom prema rangu opisanom u ovim Pravilima nagradnog natječaja (u daljnjem tekstu: Pravila).

U određenom slučaju, pobjedniku Natječaja će nagrada biti dostavljena na adresu priloženu prilikom prijave na Nagradni natječaj.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje su registrirane na društvenoj mreži Instagram, osim zaposlenika Organizatora i članova njihovih užih obitelji.

Članak 5.

Kako sudjelovati u nagradnom natječaju, odabir dobitnika, objava dobitnika i isporuka nagrada:

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je da Sudionik na Njuškalo Instagram profilu ispod objave koja najavljuje natječaj napiše komentar sa stihovima zašto je baš ona ili on Glavna Njuška. Komentar ispod fotografije mora biti objavljen u razdoblju od 20.12.2022. u 9.00h do 31.12.2022. u 23.59 h. Svaki Sudionik može ispod objave napisati neograničen broj komentara.

U završni odabir za nagradu ulaze svi sudionici koji su tijekom trajanja Nagradnog natječaja objavili najmanje jedan komentar pridržavajući se svih koraka iz ovih Pravila. Dobitnike će na temelju kriterija kreativnosti, stručnosti ili artikulacije odgovora odabrati tročlana komisija (žiri) koja se sastoji od predstavnika Organizatora. U nagradnom natječaju bit će odabrano pet dobitnika nagrada Nagradnog natječaja. Dobitnici će biti objavljeni na službenom Instagram profilu Organizatora (https://www.instagram.com/njuskalo.hr/) u roku od 48 sati nakon završetka Nagradnog natječaja.

Organizator zadržava pravo diskvalificirati svakog Sudionika za kojeg ima osnove vjerovati da je prekršio bilo koju odredbu ovih Pravila.

Dobitnici nagrada bit će kontaktirani od strane Organizatora, putem direktne poruke na Instagram društvenoj mreži. Svaki dobitnik dužan je najkasnije 72 sata nakon primitka navedene poruke dostaviti putem direktne poruke osobne podatke potrebne za dostavljanje i preuzimanje nagrade (ime i prezime, adresa, e-mail, broj telefona i/ili broj mobitela). Ako dobitnik propusti to učiniti u roku od 72 sata od primitka poruke, gubi pravo na nagradu te će se odabrati novi dobitnik.

Članak 6.

Sudionici koji sudjeluju u Nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila. Ovaj Nagradni natječaj ne nameće bilo kakvu obvezu kupnje u zamjenu za sudjelovanje.

Članak 7.

Pogrešne i neregularne prijave: Pogrešni ili nepotpuno ispunjeni uvjeti za sudjelovanje u Nagradnom natječaju nevažeći su i ne daju pravo na nagradu. Važećim Instagram profilima smatrat će se oni kojima je putem Instagrama moguće poslati osobnu poruku.

Ako korisnika nije moguće kontaktirati porukom putem Instagrama, vlasnici tih profila nemaju pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju.

Članak 8.

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju Sudionici daju svoju suglasnost za korištenje njihovih tekstualnih ili video uradaka objavljenih za svrhu sudjelovanja u ovom Nagradnom natječaju u svim promotivnim komunikacijskim kanalima sljedećih društava: - Njuškalo d.o.o.

Članak 9.

Malodobne osobe imaju pravo sudjelovati u Nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna skrbiti o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno skrbnički odnos.

Članak 10.

U slučaju spora Za slučaj spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 11.

Predmetni Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se Organizator oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene Instagram stranice Organizatora.

Članak 12.

Ova Pravila bit će objavljena na stranicama: https://www.njuskalo.hr

Pravila o korištenju osobnih podataka

Voditelj obrade podataka je Njuškalo d.o.o., Ulica Miroslava Miholića 2, Zagreb te za ovaj nagradni natječaj pridaje osobitu pozornost zaštiti osobnih podataka i privatnosti sudionika nagradnog natječaja u skladu s važećim propisima i najboljom europskom praksom. Osobni podaci koji se prikupljaju direktno od dobitnika su ime, prezime, adresa, e-mail, telefonski broj, a od svih sudionika komentar na Instagram profilu Organizatora, tekstualni i video uradci objavljeni radi sudjelovanja u Nagradnom natječaju.

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju dobitnici nagrada su suglasni da Organizator smije objaviti i koristiti osobne podatke dobitnika u periodu do 31.01.2021. godine bez naknade u tiskanim, zvučnim, slikovnim i video komunikacijskim kanalima, a sve za svrhu javnog objavljivanja rezultata predmetnog Nagradnog natječaja.

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju i dostavom svojih osobnih podataka na način određen ovim Pravilima sudionik daje svoje suglasnost za korištenje Sudionikovih osobnih podataka u skladu s odredbama ovih Pravila, kao i u skladu s odredbama Politika privatnosti Organizatora natječaja koja su navedena na službenim web stranicama Organizatora.

Svrha prikupljanja osobnih podataka je dostavljanje nagrade u predmetnom Nagradnom natječaju i javno objavljivanje dobitnika, temeljem pravne osnove Ugovora.

Prikupljeni osobni podatci neće se koristiti niti u jednu drugu svrhu, a bit će obrisani najduže nakon 1 (jednu) godinu te neće biti proslijeđeni trećim stranama.

Prikupljanje osobnih podataka u okviru predmetnog Natječaja je dobrovoljno i nužno je za ispunjenje ugovora, tj. u slučaju da sudionik (vlasnik osobnih podataka) odluči ne podijeliti svoje osobne podatke s Organizatorom, neće ostvariti pravo na dodjelu nagrade u predmetnom Nagradnom natječaju.

Voditelj obrade će u svakom trenutku omogućiti sudioniku pristup osobnim podacima koji se odnose na njega, te ispraviti netočne podatke ili izbrisati osobne podatke sudionika na njegov zahtjev, ako nisu objavljeni u drugim medijima.

Sudionik ima pravo povući suglasnost za obradu podataka kontaktiranjem Organizatora na e-mail adresu podrska@njuskalo.hr, koje povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade podataka koja je učinjena do trenutka povlačenja suglasnosti.

Sudionik ima pravo zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka i uložiti prigovor na obradu. Sudionik ima i ostala prava sve sukladno Politici privatnosti Organizatora. Za sva pitanja povezana s obradom osobnih podataka sudionici se mogu obratiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu zop@njuskalo.hr, a sudionik ima pravo podnijeti pritužbu nadležnoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Trebaš pomoć?