Uvjeti i pravila korištenja PayProtect usluge

 1. Uvodne odredbe
 2. Pojmovi
 3. Dostupnost PayProtect usluge
 4. Ugovaranje PayProtect usluge
 5. Aktiviranje i funkcioniranje PayProtect usluge
 6. Posebne odredbe o plaćanju kod PayProtect usluge
 7. Posebne odredbe o dostavi kod PayProtect usluge
 8. Pravo na jednostrani raskid i PayProtect usluga
 9. Postupanje Kupca nakon primitka predmeta kupoprodaje
 10. Postupanje po prigovoru Kupca
 11. Punomoć Prodavača za davanje naloga Adyenu
 12. Završne odredbe i alternativne mogućnosti rješavanja sporova
 13. Isključenje odgovornosti
 14. Prestanak PayProtect Ugovora

1. Uvodne odredbe

1.1 Ovi Posebni uvjeti korištenja PayProtect usluge (dalje u tekstu: Posebni uvjeti) uređuju uvjete i način ugovaranja i korištenja PayProtect usluge, kao posebne usluge Njuškala koja za cilj ima povećati povjerenje Korisnika i povećati sigurnost sudionika u transakcijama na Njuškalu, na način da Prodavač bude siguran da je Kupac uplatio cijenu prije slanja predmeta, uz istovremenu sigurnost Kupca da će primiti predmet nakon uplate, odnosno da će mu u suprotnom novac biti vraćen.

1.2 Uz ove Posebne uvjete, na PayProtect uslugu se primjenjuju i Uvjeti i pravila korištenja Njuškala i Pravila privatnosti, a u slučaju nesuglasja njihovih odredbi, prednost imaju odredbe ovih Posebnih uvjeta.

1.3 Za korištenje PayProtect usluge potrebno je ugovoriti platnu uslugu s Adyenom i uslugu dostave s Njuškalo dostavnim partnerima InTime ili GLS, sukladno ovim Posebnim uvjetima.

2. Pojmovi

Adyen: Adyen N.V. društvo osnovano u Nizozemskoj pod brojem 34259528, sa sjedištem u Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, jedan od najvećih svjetskih pružatelja platnih usluga preko kojeg se odvijaju sva plaćanja u okviru usluge PayProtect.
Bankovni račun: SEPA račun u banci koji omogućuje svakodnevnu obradu bezgotovinskih platnih transakcija u odnosu na koji se sklapa Adyen Ugovor.
In Time In Time d.o.o. Velika cesta 78, 10020 Zagreb, OIB:18458216879.
GLS Stupničke Šipkovine 22, 10255, Donji Stupnik, OIB: 88360795357
Primitak pošiljke: trenutak u kojem kurirska služba u sustavu pošiljku označi kao „isporučenu“, a Kupac je obaviješten o tome.
Kupac: bilo koja osoba koja kupuje predmet od Prodavača uz korištenje PayProtect usluge
Prodavač bilo koja osoba koja prodaje predmet uz korištenje PayProtect usluge i s Adyenom ima sklopljen odgovarajući ugovor koji je nužan za korištenje PayProtect usluge
Trgovac: Prodavač koji prodaje predmet uz korištenje PayProtect usluge, u okviru svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.
Potrošač: Kupac koji je fizička osoba koja kupuje predmet od Trgovca uz korištenje PayProtect usluge izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti
Kupoprodajna cijena: cijena koju su Prodavač i Kupac dogovorili za određeni predmet uz korištenje PayProtect usluge
Ponuda ponuda koju Kupac daje Prodavaču za predmet slijedom oglasa Prodavača koji predstavlja poziv na stavljanje ponude, s aktiviranom uslugom PayProtect
PayProtect usluga usluga koja se sastoji od omogućavanja plaćanja sa zaštitom Kupca i dostave predmeta, a koju Njuškalo, uz naknadu, omogućava u suradnji s Adyenom i pružateljem usluga dostave
Punomoć punomoć koju Prodavatelj daje Njuškalu za svaku aktivaciju PayProtect usluge, za čitavo vrijeme dok ima s Adyenom sklopljen ugovor koji omogućava korištenje PayProtect usluge sukladno točki 11. ovih Posebnih uvjeta.
Njuškalo Njuškalo u vlasništvu društva Njuškalo d.o.o., OIB: 94718723416, Zagreb, Miroslava Miholića 2
Njuškalo portal Internetski portal u vlasništvu Njuškala
Troškovi dostave: troškovi slanja pošiljke Njuškalo dostavnim partnerima In Timeom i GLS-om, prikazani kao dio usluge PayProtect (ovisno o težini ili veličini pošiljke) koje snosi kupac.
Korisnik korisnik Njuškalo portala

3. Dostupnost PayProtect usluge

3.1 PayProtect usluga dostupna je Korisnicima samo za određene kategorije proizvoda na Njuškalo portalu, koje Njuškalo slobodno utvrđuje i mijenja.

3.2 Aktivaciju mogućnosti ugovaranja PayProtect usluge ima isključivo Prodavač koji ima sklopljen ugovor s Adyenom i to samo za predmete koje prodaje u kategorijama u kojima je Njuškalo dozvolio takvu mogućnost.

3.3 Korištenje PayProtect usluge moguće je isključivo uz korištenje usluge dostave predmeta kupoprodaje putem Njuškalo dostavnih partnera In Time i GLS.


4. Ugovaranje PayProtect usluge

4.1 Prodavač prilikom postavljanja oglasa u kategoriji u kojoj je dostupna PayProtect usluga, može aktivirati mogućnost ugovaranja PayProtect usluge prihvaćanjem ovih Posebnih uvjeta.

4.2 Ukoliko Kupac prihvaća ugovoriti PayProtect uslugu to čini prihvaćanjem ovih Posebnih uvjeta i uplatom Kupoprodajne cijene, a time se sklapa tripartitni ugovor o korištenju PayProtect usluge između Njuškala, Kupca i Prodavača, čiji su sastavni dio ovi Posebni uvjeti, Uvjeti i pravila korištenja Njuškala te Pravila privatnosti (dalje u tekstu: PayProtect Ugovor).

4.3 U izvršavanju PayProtect Ugovora, na odnos Prodavača i Adyena primjenjuju se i odredbe ugovora koji Prodavač sklapa s Adyenom kako bi mogao primati uplate Kupoprodajne cijene, a sastavni dio tog ugovora su Opći uvjeti Adyena, Popis zabrana i Politika privatnosti koji se odnosi na predmete koji se ne smiju prodavati na Njuškalo portalu niti se za njih smije primati uplata uz korištenje usluga Adyena (dalje u tekstu: Adyen Ugovor). Prodavač samostalno odlučuje da li želi sklopiti Adyen Ugovor te aktiviranjem mogućnost ugovaranja PayProtect usluge potvrđuje Njuškalu da je upoznat s odredbama Adyen Ugovora, da ih je razumio i da ih prihvaća.

4.4 U izvršavanju PayProtect Ugovora, na odnos Prodavača, Kupca i Njuškalo dostavnih partnera InTime i GLS primjenjuje se ugovor o poštanskim uslugama kojeg Prodavač kao pošiljatelj i Kupac kao primatelj sklapaju s

In Timeom te odredbe Općih uvjeta In Time i Zaštita osobnih podataka (dalje u tekstu: In Time Ugovor).

GLS-om te odredbe Općih uvjeta GLS i Zaštita osobnih podataka (dalje u tekstu: GLS Ugovor).

Kupac i Prodavač samostalno odlučuju da li žele sklopiti In Time Ugovor ili GLS Ugovor te aktiviranjem mogućnost ugovaranja PayProtect usluge i ugovaranjem PayProtect usluge potvrđuju Njuškalu da su upoznati s odredbama In Time Ugovora ili GLS Ugovora, da su ih razumjeli i da ih prihvaćaju.

4.5 U slučaju nesuglasja između odredbi Adyen Ugovora ili In Time Ugovora odnosno GLS Ugovora s odredbama PayProtect Ugovora, odredbe PayProtect Ugovora imaju prednost.

4.6 Kupac i Prodavač razumiju i prihvaćaju da Njuškalo nije odgovoran za izvršavanje prava i obveza iz Adyen Ugovora ili In Time Ugovora odnosno GLS Ugovora, niti za bilo kakvu štetu koja bi im mogla nastati vezano uz neispunjavanje ili neuredno ispunjavanje navedenih ugovora.


5. Aktiviranje i funkcioniranje PayProtecta

5.1 Ukoliko je PayProtect usluga dostupna, a Prodavač želi aktivirati PayProtect uslugu, Prodavač prilikom predaje oglasa prihvaća ove Posebne uvjete i odabire opciju „Slanje“ te nakon toga bira veličinu pošiljke kako bi se potencijalnim Kupcima prikazao ispravan Trošak dostave. Objavom oglasa potencijalnim se kupcima uz taj oglas nudi PayProtect usluga.

5.2 Prodavač je dužan potpuno, detaljno i točno opisati predmet kupoprodaje, a posebice mora navesti: stanje predmeta kojeg prodaje (novo, rabljeno, pokvareno itd.), informacije o funkcionalnom stanju proizvoda, eventualna oštećenja (uključujući slike oštećenja), dijelove koji nedostaju; postojeće ili poduzete izmjene (npr. preinake ili dogradnje), slike (koje prikazuju ponuđeni proizvod, a ne simbolične slike) te se u svemu pridržavati Njuškalovih smjernica za oglašavanje. Kupac razumije i prihvaća da je dužan detaljno se raspitati o stanju i funkcionalnosti predmeta kupoprodaje i, u slučaju dvojbe, zatražiti dodatne fotografije. Kupac i Prodavač su dužni sami se pobrinuti da na odgovarajući način pohrane i sačuvaju dokumentaciju, odnosno dokaze o pisanim putem opisanom stanju predmeta, na vlastitom računalu te putem neovisnog/vanjskog medija za pohranu (primjerice čvrsti disk, CD, USB prijenosna memorija, pohrana na oblaku i slično).

5.3 Kupac može koristiti PayProtect uslugu davanjem ponude Prodavaču za predmet koji je oglašen uz PayProtect uslugu. Ponuda se daje klikom na opciju „Pošalji ponudu“, čime Kupac prihvaća naknadu, Troškove dostave i naknadu za PayProtect uslugu, kako su prikazani u oglasu za predmet kupoprodaje i pristaje ih podmiriti. Ponuda vrijedi do opoziva, primitka protuponude ili sklapanja ugovora o kupoprodaji, ovisno o tome što nastupi ranije.

5.4 Ponude za predmet koji je oglašen uz PayProtect uslugu Prodavač mora primati elektroničkom poštom na e-mail adresu koju je prijavio u kreiranom profilu na Njuškalo portalu, te aktiviranjem PayProtect usluge pristaje na takvo primanje ponuda.

5.5 Kupac u ponudi može ponuditi i cijenu koja je niža od cijene koju je Prodavač naveo u oglasu i napisati poruku Prodavaču

5.6 Nakon što Kupac preda ponudu za kupnju, sadržaj ponude više nije moguće mijenjati. Međutim, sve dok Kupac nije platio Kupoprodajnu cijenu i naknadu za korištenje usluge PayProtect, ponudu može opozvati u bilo kojem trenutku klikom na „Opozovi ponudu“. Nakon opoziva ponude, Kupac može podnijeti novu ponudu.

5.7 Prodavač može primiti jednu ili više ponuda za kupnju te može:

a) odbiti ponudu klikom na opciju „Odbaci ponudu“, ili

b) odbiti ponudu i istovremeno dati protuponudu klikom na opciju „Novi prijedlog cijene“, ili

c) informativno prihvatiti ponudu klikom na opciju „Prihvat ponude“, uz pravo opoziva prihvata ponude sve do uplate Kupoprodajne cijene od strane Kupca, klikom na opciju „Opoziv prihvata“.

5.8 Nakon što Kupac primi obavijest o prihvatu ponude plaća Kupoprodajnu cijenu. Plaćanje dijela Kupoprodajne cijene nije moguće te Kupac navedeni iznos može platiti samo odjednom, uvećano za Troškove dostave i naknade za PayProtect uslugu. PayProtect usluga može se koristiti samo ako se plaćanje vrši klikom na gumb „Kupi“. Ukoliko Prodavač opozove prihvat ponude, gumb “Kupi“ neće biti aktivan te Kupac neće moći izvršiti plaćanje. Nakon što Kupac izvrši uplatu Kupoprodajne cijene na način utvrđen ovim člankom, Prodavatelj više ne može opozvati prihvat ponude.

5.9 Ukoliko Kupac klikom na odgovarajući potvrdni okvir da svoj pristanak, Njuškalo može pohraniti podatke o korištenom sredstvu plaćanja i adresi za isporuku, a Adyen može pohraniti korištene podatke o plaćanju, radi korištenja kod narednih plaćanja. Ukoliko Kupac otkaže postupak plaćanja, a plaćanje još uvijek nije uspješno provedeno, ispunjeni podaci (npr. željeni način plaćanja, adresa za isporuku) neće biti pohranjeni nego izbrisani.

5.10 Ukoliko je aktivirana PayProtect usluga, kupoprodajni ugovor se sklapa uplatom Kupoprodajne cijene. Kupac ne može uplatiti dogovorenu Kupoprodajnu cijenu bez istovremene uplate Troškova dostave i naknade za PayProtect uslugu.

5.11 Uplata se izvršava korištenjem platnog sustava Adyena na prolazni račun Prodavača s kojeg će biti proslijeđena na Bankovni račun Prodavača ukoliko a) Kupac u roku od 48 sati od primitka predmeta kupoprodaje ne podnese prigovor sukladno točki 9. ovih Posebnih uvjeta ili b) Kupac odobri prijevremeno plaćanje klikom na opciju „Pošiljka primljena“ sukladno točki 9. ovih Posebnih uvjeta.

5.12 Nakon što je dobio obavijest od Njuškala, putem Njuškalo portala, da je Kupac uplatio Kupoprodajnu cijenu, Prodavač je dužan predmet kupoprodaje predati na dostavu Njuškalo dostavnim partnerima In Timeu ili GLS-u sukladno odredbama točke 7 ovih Posebnih uvjeta. Ukoliko Kupac u roku od 7 (sedam) dana ne zaprimi obavijest da je predmet kupoprodaje predan na dostavu Njuškalo dostavnim partnerima In Timeu ili GLS-u, dužan je u roku naredna dva dana kontaktirati Njuškalovu službu za podršku, nakon čega će mu biti vraćen cjelokupan uplaćeni iznos, a ugovor o kupoprodaji neće započeti proizvoditi pravne učinke, kao što je to navedeno u točki 5.10 ovih Posebnih uvjeta.

5.13 Nakon aktiviranja Payprotect usluge na korisničkom računu Prodavača, bit će objavljena Ocjena Prodavača i broj danih ocjena od strane kupaca, a za kategoriju oglasa u kojoj je imao zaključene Payprotect transakcije. Ocjena Prodavača računa se kao prosječna ocjena svih danih ocjena kupaca i zaokružuje na jednu decimalu. Kupac nakon što potvrdi primitak pošiljke može ocijeniti: Prodavača, korištenje PayProtect usluge i uslugu dostave najkasnije u roku 15. dana od provedene transakcije. Pojedinačna ocjena kupca može se obrisati ili izmijeniti na opravdani zahtjev kupca ili Prodavača samo ako Njuškalo procijeni da je neopravdana ili je dana sa ciljem lažnog pozitivnog ili negativnog utjecaja na reputaciju Prodavača. Ocjena Prodavača od stane kupca ne smatra se prigovorom ili reklamacijom kako je navedeno u Uvjetima korištenja PayProtecta. Njuškalo ne snosi nikakvu odgovornost za ocjene kojima kupci ocijene prodavača te se prodavači neopozivo odriču ikakvih tražbina prema Njuškalu, a koje bi proizlazile zbog ocjene koju su kupci o njima ostavili.


6. Posebne odredbe o plaćanju kod PayProtect usluge

6.1 Njuškalo ne prima uplate niti u bilo kojem trenutku raspolaže uplaćenim iznosom niti odgovara za njega. Njuškalo nije zastupnik niti posrednik Adyena i nije odgovoran za bilo kakve propuste od strane Adyena u vezi s obradom plaćanja Kupoprodajne cijene.

6.2 Da bi mogao koristiti usluge PayProtect usluge, Prodavač mora imati sklopljen Adyen Ugovor za Bankovni račun za koji će mu biti otvoren prolazni račun u sustavu Adyena, u svrhu ispunjenja PayProtect Ugovora na koji će biti uplaćena Kupoprodajna cijena i na kojem će se zadržati do isteka rokova utvrđenih ovim Posebnim uvjetima.

6.3 Kako bi pružao svoje usluge, Adyen mora slijediti smjernice za suzbijanje pranja novca i pravila „Know your customer“ („Upoznajte svog kupca“) koja su opisana u Općim uvjetima Adyena . Ukoliko Prodavač još uvijek nema sklopljen Adyen Ugovor u trenutku prihvata ponude Kupca, bit će upućen na odgovarajuću Adyenovu stranicu za registraciju te je dužan pritom navesti ime, prezime, e-mail adresu, državu prebivališta, adresu, datum rođenja, telefonski broj, IBAN Bankovnog računa te druge podatke koje Adyen, s vremena na vrijeme može tražiti za potrebe registracije. Svi dostavljeni podaci se prenose Adyenu u šifriranom obliku te ih Adyen obrađuje isključivo u svrhu provedbe plaćanja i sprječavanja prijevara. Adyen je voditelj obrade podataka i Prodavač se prilikom sklapanja ugovora treba informirati o pravilima zaštite podataka, te na koji način može ostvariti svoja prava vezano uz obradu svojih podataka.

6.4 Ukoliko ukupan iznos prodaje putem Bankovnog računa premašuje 1.000,00 EUR, potrebno je učitati:

a) važeći osobni dokument s fotografijom u boji (isključivo putovnica, osobna iskaznica ili biometrijska vozačka dozvola) kako bi se potvrdio identitet. S obzirom na to da Adyen učitanu identifikacijsku ispravu provjerava automatski i uz softversku podršku, obrada je moguća samo ako učitani dokument ima sljedeće karakteristike: JPG, JPEG, PNG ili PDF format (najviše 2 stranice); najmanja veličina 100 KB (PDF 1 KB), najveća veličina 4 MB; puna boja, ravno postavljeno, ravno odozgo fotografirano, prednja strana i poleđina kao zasebne datoteke. KYC provjera nije moguća ako učitani dokument sadrži vodene žigove ili druge dodatke, ako su dijelovi odrezani (i nije vidljiva cijela isprava s uskim rubom poleđine), postoje refleksije svjetla ili sjene ili je slika zakrenuta ili izobličena.

b) ispravu koja je prihvatljiva Adyenu, iz koje je vidljiv logotip banke, IBAN i vlasnik računa (npr. snimka zaslona internetskog bankarstva na kojem su ove značajke vidljive ili snimka izvoda s računa) kako bi se mogla izvršiti provjera vlasnika računa.

6.5 Neovisno o iznosu isplate, kao pružatelj platnih usluga Adyen je u određenim slučajevima (primjerice prilikom registracije zajedničkog računa ili bankovnog računa kod koji je već registrirao drugi Korisnik) dužan od Prodavača zatražiti da mu dostavi identifikacijsku ispravu sa slikom u boji kao i potvrdu banke iz točke 6.4 ovih Posebnih uvjeta.

6.6 Prodavač je isključivo odgovoran za točnost unesenih podataka. Prodavač je posebice dužan osigurati da su bankovni podaci dostavljeni Adyenu (primjerice IBAN) uvijek ažurirani i točni, tako da se Kupoprodajna cijena može uredno isplatiti. Njuškalo i Adyen nisu odgovorni za štetu nastalu zbog netočnih ili zastarjelih podataka Prodavača.

6.7 Adyen zadržava pravo otkazati transakcije za koje postoji osnovana sumnja da su lažne ili uključuju druge protuzakonite radnje kao primjerice učitavanje krivotvorenih dokumenata, što može rezultirati raskidom poslovnog odnosa s Adyenom i gubitkom svih prava za isplatu prema Adyenu koji će primljene iznose vratiti uplatiteljima.

6.8 Prodavač svakom aktivacijom PayProtect usluge izjavljuje i potvrđuje:

a) da prodaje predmete iz oglasa za koje je aktivirana PayProtect usluga isključivo u svoje ime i za svoj račun;

b) da prihvaća Opće uvjete Adyena

c) da poštuje Popis zabrana i da se niti jedan oglas za koji je aktivirana PayProtect usluga ne odnosi na predmete obuhvaćene njime ili one čija je prodaja putem Interneta zabranjena svim ili pojedinim kategorijama potencijalnih kupaca te da će osigurati da takvi proizvodi ne budu ponuđeni ili stavljeni na prodaju putem usluge PayProtect;

d) da je Punomoć koju daje Njuškalu d.o.o. sukladno točki 11 ovih Posebnih uvjeta valjana i na snazi.


7. Posebne odredbe o dostavi kod PayProtect usluge

7.1 Dostava je moguća samo na području Republike Hrvatske, osim u ona mjesta i iz onih mjesta koja se nalaze na sljedećem Popisu mjesta za In time odnosno na sljedećem Popisu mjesta za GLS.

7.2 Ukoliko je dostava moguća, Prodavač je dužan predati predmet na dostavu Njuškalo dostavnim partnerima In Timeu ili GLS-u najkasnije u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od dana uplate Kupoprodajne cijene na prolazni račun Prodavača iz točke 5.8, odnosno 6.3 ovih Posebnih uvjeta, na mjestu koje je Prodavač naveo prilikom prihvata ponude Kupca. Do predaje predmeta Njuškalo dostavnim partnerima In Timeu ili GLS-u na dostavu, status predmeta u sustavu Njuškala bit će “nije predano na dostavu“.

7.3 Prodavač ne plaća dostavu, obzirom da je dostavu platio Kupac prilikom uplate Kupoprodajne cijene i to prema veličini pošiljke koju je Prodavač odabrao prilikom predaje oglasa, sukladno točki 5.1 ovih Posebnih uvjeta.

7.4 Prodavač je dužan predmet zapakirati na način koji odgovara proizvodu i veličini pošiljke koju je odabrao prilikom predaje oglasa, sukladno točki 5.1 ovih Posebnih uvjeta. Sve dodatne troškove slanja koji proizlaze iz prekoračenja veličine pošiljke snosi Prodavač.

7.5 Pošiljke predane na otpremu moraju biti u obliku kvadra tako da se mogu složiti jedna na drugu i da mogu biti razvrstane. Pošiljatelj je dužan osigurati odgovarajuće vanjsko i unutarnje transportno pakiranje, koje mora biti sigurno zatvoreno. Pakiranje i zatvaranje moraju učinkovito zaštititi sadržaj pošiljke od gubitka i oštećenja tijekom cjelokupnog tijeka isporuke kao i od opterećenja kojima je pošiljka obično izložena tijekom transporta, posebice pritiska, udara ili pada. Vrsta i vrijednost sadržaja ne smiju biti uočljivi te se mora spriječiti pristup sadržaju bez ostavljanja vidljivih tragova. Njuškalo dostavni partneri In Time i GLS neće preuzimati pošiljke koje nisu zapakirane u skladu s ovim člankom.

7.6 Pošiljka ne smije imati sadržaj koji je zabranjen pozitivnim propisima i Općim uvjetima Njuškalo dostavnim partnerima.

Za In Time pošiljka ne smije biti teža od 40 kg i veća od 100x100x100 cm, a minimalne dimenzije pošiljke su širina 9 cm i duljina 14 cm. In Time nije dužan provjeravati pakiranje niti njegov sadržaj te za pakiranje i sadržaj pošiljke u cijelosti odgovara Prodavač.

Za GLS pošiljka može težiti najviše 5kg i biti obujma 300 cm. Maksimalna dužina pošiljke ne smije prelaziti 150 cm dužine. GLS nije dužan provjeravati pakiranje niti njegov sadržaj te za pakiranje i sadržaj pošiljke u cijelosti odgovara Prodavač.


7.7 Kada Kupac preuzme pošiljku, status predmeta se mijenja u “dostavljeno“, a ukoliko Kupac ne preuzme pošiljku, u sustavu će se označiti status “nije preuzeto“. Njuškalo dostavni partneri In Time i GLS će triput pokušati dostavu Kupcu, a ukoliko niti 7 (sedam) dana nakon trećeg pokušaja dostave Kupac ne preuzme pošiljku, Kupac je suglasan da se pošiljka vraća Prodavaču korištenjem usluge Njuškalo dostavnih partnera InTimea i GLS-a, uz troškove povrata pošiljke Prodavaču u iznosu jednakom Troškovima dostave iz točke 5.3 ovih Općih uvjeta koje se Kupac obvezuje platiti. U tom slučaju Kupoprodajna cijena će se istekom 7 (sedmog) dana od treće pokušane dostave vratiti Kupcu, umanjena za Troškove dostave pošiljke Prodavaču i troškove povrata pošiljke Prodavaču u iznosu jednakom Troškovima dostave.

7.8 Na odgovornost In Timea za preuzetu pošiljku i sva druga pitanja koja se odnose na In Time Ugovor, a nisu izrijekom drugačije uređena ovim Posebnim uvjetima primjenjuju se odredbe Općih uvjeta In Timea. Prihvaćanje Općih uvjeta In Timea od strane Prodavača i Kupca preduvjet je za korištenje PayProtect usluge.

7.9 Na odgovornost GLS-a za preuzetu pošiljku i sva druga pitanja koja se odnose na GLS Ugovor, a nisu izrijekom drugačije uređena ovim Posebnim uvjetima primjenjuju se odredbe Općih uvjeta GLS-a. Prihvaćanje Općih uvjeta GLS-a od strane Prodavača i Kupca preduvjet je za korištenje PayProtect usluge.

7.10 Za preuzimanje zahtjeva za utvrđivanje tijeka isporuke i zahtjeva za naknadu štete koji su proizašli iz slanja pošiljke, Njuškalo dostavni partneri In Time i GLS su ovlastili Njuškalo te su Prodavač i Kupac dužni predati predmetne zahtjeve isključivo Njuškalu koji će okolnosti razjasniti s Njuškalo dostavnim partnerima In Timeom ili GLS-om o ishodu obavijestiti podnositelja zahtjeva. Ukoliko podnositelj zahtjeva time ne bude zadovoljan, može se obratiti izravno In Timeu ili GLS-u.


8. Pravo na jednostrani raskid i PayProtect usluga

8.1 U slučajevima kada je Prodavač Trgovac, a Kupac je Potrošač, Potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji sklopljenog na daljinu, bez navođenja razloga.

8.2 Ukoliko Potrošač najkasnije u roku od 48 sati od preuzimanja predmeta kupoprodaje, dostavi Njuškalu obavijest da je u roku od 14 (četrnaest) dana od sklapanja ugovora o kupoprodaji, temeljem Zakona o zaštiti potrošača podnio zahtjev za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji sklopljenog na daljinu, a Prodavač to potvrdi, Njuškalo će Adyenu temeljem Punomoći iz točke 11 ovih Posebnih uvjeta dostavit nalog da vrati Kupcu uplaćeni iznos Kupoprodajne cijene. Ukoliko Prodavač ne potvrdi da je izjavljen jednostrani raskid sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, Njuškalo će obavijest tretirati kao prigovor iz točke 10 ovih Posebnih uvjeta koji može riješiti na način predviđen točkom 10.10 Posebnih uvjeta. Radi izbjegavanja svake dvojbe, Kupcu neće biti vraćena naknada za PayProtect uslugu niti Troškovi dostave, a Kupac će snositi i trošak povrata predmeta kupoprodaje, ukoliko je Kupac preuzeo predmet kupoprodaje.

8.3 Klikom na opciju “Pošalji ponudu“ Kupac koji je ujedno Potrošač traži i pristaje da PayProtect usluga bude ispunjena u cijelosti prije proteka roka od 14 (četrnaest dana) koliko iznosi rok za jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu te razumije i prihvaća da uslijed toga gubi pravo na jednostrani raskid PayProtect Ugovora.


9. Postupanje Kupca nakon primitka predmeta kupoprodaje

9.1 Nakon što primi predmet Kupoprodaje, Kupac se obvezuje pregledati predmet kako bi utvrdio da li njegovo stanje odgovara dogovorenom stanju predmeta. Kupac razumije i prihvaća da dogovoreno stanje predmeta proizlazi iz opisa pri predaji oglasa, priloženih fotografija i prethodne komunikacije s Prodavačem. Kupac razumije i prihvaća da je dužan detaljno se raspitati o stanju i funkcionalnosti predmeta kupoprodaje i, u slučaju dvojbe, zatražiti dodatne fotografije.

9.2 Nakon isporuke predmeta kupoprodaje, Kupac ima rok od 48 sati da putem Njuškalo portala podnese prigovor u vezi s kupljenim predmetom putem linka „Prijava poteškoća“. Postupak u povodu prigovora je uređen točkom 10. ovih Posebnih uvjeta.

9.3 Ukoliko Kupac ne uputi prigovor na način i u roku iz točke 9.2 ovih Posebnih uvjeta, Adyen će proslijediti iznos Kupoprodajne cijene s prolaznog računa Prodavača na Bankovni račun Prodavača, čime je PayProtect usluga u cijelosti pružena, a za eventualne kasnije reklamacije, kao i za eventualni jednostrani raskid ugovora ukoliko je Kupac ujedno Potrošač, a Prodavač ujedno Trgovac i za to postoje uvjeti sukladno Zakonu o potrošačima, Kupac se treba izravno obratiti Prodavaču.

9.4 Ukoliko Kupac nema prigovora, može kliknuti na opciju „Pošiljka primljena“, čime je PayProtect usluga u cijelosti pružena, a za eventualne kasnije reklamacije, kao i za eventualni jednostrani raskid ugovora ukoliko je Kupac ujedno Potrošač, a Prodavač ujedno Trgovac i za to postoje uvjeti sukladno Zakonu o potrošačima, Kupac se treba izravno obratiti Prodavaču.


10. Postupanje po prigovoru Kupca

10.1 Ukoliko je Kupac podnio prigovor sukladno točki 9.2 ovih Posebnih uvjeta, Prodavač i Kupac će dobiti automatsku obavijest putem Njuškalo portala o podnošenju prigovora. Podnošenjem prigovora isplata Kupoprodajne cijene s prolaznog računa Prodavača na Bankovni račun Prodavača se odgađa na 10 (deset) dana, tijekom kojih se Prodavač i Kupac obvezuju aktivno sudjelovati u rješavanju. Podnositelj prigovora može putem Njuškalo portala povući prigovor u bilo kojem trenutku čime će se prigovor smatrati riješenim te će Njuškalo obustaviti postupak po prigovoru i zadati nalog Adyenu za isplatu Kupoprodajne cijene s prolaznog računa Prodavača na Bankovni račun Prodavača.

10.2 Njuškalo će najkasnije jedan dan prije isteka desetodnevnog roka iz prethodnog stavka ovog članka obavijestiti Kupca o isteku roka te da će, ukoliko Kupac putem Njuškalo portala ne eskalira prigovor do isteka desetog dana, odmah zadati nalog za isplatu Kupoprodajne cijene s prolaznog računa Prodavača na Bankovni račun Prodavača.

10.3 Ukoliko Kupac ne eskalira prigovor putem Njuškalo portala do isteka desetog dana od dana njegovog podnošenja, smatrat će se da je prigovor riješen. Stoga će Njuškalo obustaviti postupak po prigovoru i zadati nalog Adyenu za isplatu Kupoprodajne cijene s prolaznog računa Prodavača na Bankovni račun Prodavača.

10.4 Ukoliko Kupac eskalira prigovor putem Njuškalo portala do isteka desetog dana od dana podnošenja prigovora, Prodavač i Kupac su suglasni da Njuškalo riješi prigovor, po svojem najboljem znanju odnosno da Njuškalo, prema objektivnim kriterijima i dostupnim informacijama i dokazima prosudi odgovara li dostavljeni predmet predmetu kupoprodaje.

10.5 Kupac je dužan u postupku rješavanja prigovora Njuškalu iznijeti sve činjenice i dostaviti sve dokaze (uključujući fotografije, video zapise i slično) na kojima temelji svoj prigovor, a Prodavač je dužan Njuškalu iznijeti sve činjenice i dostaviti sve dokaze kojim pobija navode i dokaze Kupca. Ukoliko Njuškalo na temelju dostavljenih dokaza ne može sa sigurnošću utvrditi neku činjenicu, o njezinom postojanju zaključit će primjenom pravila o teretu dokazivanja, što Prodavač i Kupac razumiju i prihvaćaju i s čime su suglasni.

10.6 Ukoliko Njuškalo procijeni da je prigovor osnovan, primjerice stoga što predmet kupoprodaje uopće nije dostavljen ili dostavljeni predmet ne odgovara ugovorenom predmetu kupoprodaje (primjerice bojom, veličinom, stanjem i sl.) riješit će prigovor u korist Kupca, o čemu će putem Njuškalo portala dostaviti automatsku obavijest Kupcu i Prodavaču. Njuškalo će od In Timea ili GLS-a naručiti povratnu dostavu Prodavaču te će, nakon što od In Timea ili GLS-a dobije informaciju da mu je predmet predan, temeljem Punomoći iz točke 11 ovih Posebnih uvjeta, zadati nalog Adyenu da Kupoprodajnu cijenu i Troškove dostave vrati Kupcu na račun s kojeg je ona poslana. Kupcu neće biti vraćena naknada za PayProtect uslugu. Povratna dostava će biti isporučena putem Njuškalo dostavnih partnera In Time ili GLS.

10.7 Ukoliko Njuškalo procijeni da prigovor nije osnovan, odnosno da dostavljeni predmet odgovara ugovorenom predmetu kupoprodaje (primjerice bojom, veličinom, stanjem i sl.) riješit će prigovor u korist Prodavača, o čemu će putem Njuškalo portala dostaviti automatsku obavijest Kupcu i Prodavaču te će, temeljem Punomoći iz točke 11 ovih Posebnih uvjeta, zadati nalog Adyenu za isplatu Kupoprodajne cijene s prolaznog računa Prodavača na Bankovni račun Prodavača. Kupcu neće biti vraćena naknada za PayProtect uslugu niti Troškovi dostave.

10.8 Ukoliko Njuškalo procijeni da je prigovor djelomično osnovan, odnosno da dostavljeni predmet djelomično odgovara ugovorenom predmetu kupoprodaje (primjerice bojom, veličinom, stanjem i sl.) predložit će Prodavaču i Kupcu umanjenje Kupoprodajne cijene. Ukoliko se Prodavač i Kupac suglase o iznosu umanjenja i o tome putem Njuškalo portala obavijeste Njuškalo, Njuškalo će o umanjenju i iznosu umanjenja dostaviti automatsku obavijest Kupcu i Prodavaču te će, temeljem Punomoći iz točke 11 ovih Posebnih uvjeta, zadati nalog Adyenu za isplatu (i) umanjene Kupoprodajne cijene s prolaznog računa Prodavača na Bankovni račun Prodavača i (ii) razlike između uplaćene Kupoprodajne cijene i umanjene Kupoprodajne cijene na račun s kojeg je Kupac uplatio Kupoprodajnu cijenu. Kupcu neće biti vraćena naknada za PayProtect uslugu niti Troškovi dostave.

10.9 U slučaju da je Njuškalu dostavljena obavijest iz točke 8.2 ovih Posebnih uvjeta, Njuškalo će, u slučaju da Prodavač ne potvrdi raskid, a Potrošač dostavi dokaz da je izjavio raskid ugovora o kupoprodaji sklopljenog na daljinu u roku od 14 dana od dana njegova sklapanja, od Njuškalo dostavnih partnera In Timea ili GLS-a naručiti povratnu dostavu Prodavaču. Nakon što od In Timea ili GLS-a dobije informaciju da mu je predmet predan, Njuškalo će, temeljem Punomoći iz točke 11 ovih Posebnih uvjeta, zadati nalog Adyenu da Kupoprodajnu cijenu vrati Kupcu na račun s kojeg je ona poslana. Radi izbjegavanja svake dvojbe, Kupcu neće biti vraćena naknada za PayProtect uslugu niti Troškovi dostave, a Kupac će snositi i trošak povrata predmeta kupoprodaje Prodavaču u iznosu koji je jednak Troškovima dostave, ukoliko je Kupac preuzeo predmet kupoprodaje.

10.10 Neovisno o odredbama ove točke Posebnih uvjeta, Prodavač i Kupac u bilo kojem trenutku mogu potražiti sudsku zaštitu svojih prava sukladno svim primjenjivim propisima.


11. Punomoć Prodavača za davanje naloga Adyenu

11.1 Prodavač razumije i prihvaća da aktivacijom mogućnosti ugovaranja PayProtect usluge uz postavljanje svog oglasa, daje Punomoć Njuškalu za raspolaganje Kupoprodajnom cijenom s prolaznog računa Prodavača za predmet iz tog oglasa, isključivo na način predviđen ovim Posebnim uvjetima, odnosno na način da:

a) Njuškalo zada nalog Adyenu da s prolaznog računa vrati Kupoprodajnu cijenu Kupcu, u slučajevima iz točke 8.2, 10.6, 10.8 i 10.10 ovih Posebnih uvjeta, i

b) Njuškalo zada nalog Adyenu da s prolaznog računa proslijedi Kupoprodajnu cijenu na Bankovni račun Prodavača, u slučajevima iz točke 5.11, 10.3 i 10.7 ovih Posebnih uvjeta.

11.2 Prodavač razumije i prihvaća da se, ukoliko Prodavač opozove Punomoć iz točke 11.1 ovih Posebnih uvjeta, Adyen Ugovor automatski raskida, Adyen vraća sredstva s prolaznog računa koja još nisu proslijeđena na Bankovni račun Kupca, na račun s kojeg je uplata Kupoprodajne cijene izvršena, a Prodavač više neće moći aktivirati mogućnost ugovaranja PayProtect usluge od strane Kupca, sukladno čl. 4.1 ovih Posebnih uvjeta, sve dok ponovno ne prihvati ove Posebne uvjete i time iznova izda punomoć iz točke 11.1 ovim Posebnih uvjeta.

11.3 Punomoć vrijedi za vrijeme pružanja PayProtect usluge.


12. Završne odredbe i alternativne mogućnosti rješavanja sporova

12.1 Na PayProtect uslugu se primjenjuje hrvatsko pravo, a za rješavanje sporova je nadležan sud u Zagrebu.

12.2 Na odnos kupoprodaje između Kupca i Prodavača primjenjuje se pravo koje su ugovorne strane odabrale ili ukoliko ga nisu odabrale, a postoji međunarodni element, tada se primjenjuje Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I).

12.3 Potrošači imaju mogućnost korištenja platforme za internetsko rješavanje sporova Europske Unije kojoj mogu pristupiti putem ODR Platform. Osim toga, Potrošač može pritužbu podnijeti jednom od sedam notificiranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova kako je to navedeno na Središnjem portalu za potrošače.


13. Isključenje odgovornosti

13.1 Kupac i Prodavač prihvaćaju da je odgovornost Njuškala za pružanje PayProtect usluge, a posebice rješavanja prigovora, u cijelosti isključena osim za slučaj namjere ili krajnje nepažnje i ograničena je na stvarnu štetu.

13.2 Kupac i Prodavač prihvaćaju da Njuškalo ne jamči stalnu dostupnost svojih usluga, pa tako ni PayProtect usluge. Nije moguće isključiti prekide u radu zbog održavanja, ažuriranja softvera i okolnosti kao što su tehnički problemi trećih strana, viša sila i druge okolnosti. Kupac i Prodavač prihvaćaju da je odgovornost Njuškala za dostupnost usluga, u cijelosti isključena osim za slučaj namjere ili krajnje nepažnje.

13.3 Kupac i Prodavač prihvaćaju da Njuškalo u svakom trenutku može ukinuti pružanje PayProtect usluge te nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja Korisnicima nastane zbog takve njegove poslovne odluke.

13.4 Njuškalo ne jamči da će njegove usluge ispuniti očekivanja Korisnika, posebno da će postići uspjeh (npr. sklapanje ugovora) korištenjem usluga Njuškala.

13.5 Njuškalo ima pravo potpuno ili djelomično obustaviti PayProtect uslugu ako je njezina sigurnost ili sigurnost jednog ili više Korisnika ugrožena, bez ikakve odgovornosti prema Korisnicima.


14. Prestanak PayProtect Ugovora

14.1 PayProtect Ugovor se sklapa za svaki pojedini oglas u odnosu na koji je aktivirana PayProtect usluga te prestaje ispunjenjem.

14.2 Niti jedna ugovorna strana ne može otkazati PayProtect Ugovor nakon što je Kupac uplatio Kupoprodajnu cijenu na poseban račun prodavača koji se vodi kod Adyena.

14.3 Neovisno o odredbi prethodne točke, Njuškalo ima pravo iz bitnog razloga blokirati Korisnika za korištenje pojedinih ili svih usluga ili bez najave iz bitnog razloga raskinuti korisnički ugovor, čime se raskida i PayProtect Ugovor.