DAC7 direktiva

Unos podataka prema DAC7 direktivi

DAC7 je direktiva Europske unije čiji je cilj poboljšati poreznu suradnju između država članica EU-a uključujući transparentnost prihoda koje ostvaruju prodavači putem digitalnih platformi.

Od 1. siječnja 2023. operateri digitalnih platformi, prema DAC7 direktivi, obvezni su prikupljati i dostavljati podatke Ministarstvu financija, odnosno Poreznoj upravi, o prodavačima koji obavljaju niže navedene aktivnosti uz naknadu te ih dostaviti po završetku kalendarske godine:

1) najam nekretnina i parking mjesta

2) osobne usluge

3) prodaja robe

4) najam bilo kakve vrste prijevozaNa koga se odnosi DAC7?

PayProtect prodavači

 • Koji su uspješno završili 30 ili više transakcija u kalendarskoj godini putem PayProtecta.
 • Koji su ostvarili prihod od prodaje veći od 2.000 € u kalendarskoj godini putem PayProtecta.

Njuškalo Turizam iznajmljivači

 • Koji su imali manje od 2.000 završenih aktivnosti (iznajmljivanja) u kalendarskoj godini na Njuškalo Turizam platformi.

Prodavači, odnosno iznajmljivači, ne moraju dostaviti podatke ako gore navedeni pragovi nisu dosegnuti. Ako dođe do dosezanja pragova, agenti Njuškalove korisničke službe će ih pravovremeno obavijestiti putem elektroničke pošte. Dosezanje jednog od gore navedenih pragova ne znači automatsko nametanje porezne obveze.

DAC7 direktiva se ne odnosi na kupce, već samo i isključivo na prodavače i pružatelje usluga.Koje podatke je potrebno prikupiti?

Sljedeći podaci bit će prikupljeni od prodavača koji je:

1) Fizička osoba

 • Puno ime (ime i prezime)
 • Glavna adresa prebivališta (kućni broj, poštanski broj i grad)
 • OIB (ako nije dostupan, onda mjesto i država rođenja)
 • Datum rođenja

2) Pravna osoba

 • Pravni naziv
 • OIB
 • Primarna adresa (kućni broj, poštanski broj i grad)
 • Matični broj
 • Ako postoji poslovnica izvan RH, navesti državu i porezni identifikacijski broj u toj državi (PIB/TIN)
 • Svaki porezni broj i država članica koja ga je izdala (ako pravna osoba ima više dodijeljenih poreznih brojeva)
 • PDV identifikacijski broj (ako je dostupan)

3) Dodatni podaci za iznajmljivače

 • Adrese oglašenih smještajnih objekata (nekretnina)
 • Broj ostvarenih rezervacija za svaki kvartal tijekom 2023.g.
 • Za svaki smještajni objekt (nekretninu) pripadajuću katastarsku česticu te vrstu smještajnog objekta

Prikupljene podatke potrebno je Ministarstvu financija, odnosno Poreznoj upravi, dostaviti najkasnije do 31. siječnja svake godine za prethodnu kalendarsku godinu. Prikupljeni podaci, zajedno s drugim podacima kojima raspolažemo i koje smo u obvezi dostaviti, koristit će se isključivo u svrhu poštivanja DAC7 direktive i transparentnosti prihoda koje ostvaruju prodavači putem digitalnih platformi u zemljama EU.Što se događa ako prodavač/iznajmljivač pravovremeno ne dostavi podatke?

Ako prodavač ili iznajmljivač ispunjava uvjete DAC7 direktive (prešao je jedan od gore navedenih pragova), bit će zatražen dostaviti svoje podatke najkasnije do 31. siječnja 2024. godine. Ako podaci ne budu pravovremeno dostavljeni, prodavač/iznajmljivač nakon tog datuma neće moći koristiti Njuškalovu uslugu PayProtect, odnosno Njuškalo Turizam uslugu, dok ne ispuni direktivom propisane podatke.Ažurirana politika privatnosti

Sukladno prikupljanju i obradi podataka na temelju DAC7 direktive, ažurirali smo i našu Politiku privatnosti.Trebaš pomoć?