Naknade za objavljivanje oglasa

U većini kategorija objavljivanje oglasa je besplatno. Cijene oglasa u naplatnim kategorijama možeš pogledati ovdje.

Ako imaš besplatan oglas i želiš ga istaknuti, provjeri poglavlje koje se naziva Isticanje oglasa u kojem ćeš pronaći informacije o postavljanju oglasa na istaknute oglasne pozicije ili korištenju Skoka na vrh – funkcije koja doslovno gura tvoj oglas na vrh liste unutar kategorije u kojoj je predan.


Povezani sadržaj
Kako istaknuti oglas?
Što je Saldo?
Super Vau pozicija
Vau Vau pozicija
Skok na vrh
Njuškalo i Večernji
Cijene i načini plaćanja

Trebaš pomoć?