Nagradni natječaj "Dobre priče koje nemaju kraj vode te u morski raj"

Pravila nagradnog natječaja "Dobre priče koje nemaju kraj vode te u morski raj"

Članak 1.

Nagradni natječaj priređuje i organizira Njuškalo d.o.o., Miroslava Miholića 2, 10 000 Zagreb, OIB: 94718723416 (u daljnjem tekstu: Organizator).

Članak 2.

Trajanje, svrha i mjesto provođenja nagradnog natječaja: nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije usluga i proizvoda Organizatora. Nagradni natječaj traje od 5.6.2024. u 9:00 sati do 18.6.2024. u 23:59 sati, a odnosi se na područje Republike Hrvatske.

Članak 3.

Fond nagrada koji utvrđuje organizator se sastoji od Glavne nagrade i 14 dnevnih nagrada te iznosi ukupno: 1090,60 EUR

Glavna nagrada: 840 EUR za Glavnu nagradu i 14 dnevnih nagrada ukupne vrijednosti 250,60 EUR, a pojedničane vrijednosti 17,90 EUR

Glavna nagrada: Vikend u kući za odmor Villa Dei

Nagrade nisu prenosive na treće osobe. Zamjena nagrada za novac nije moguća. Zamjena nagrade za druge robe ili usluge nije moguća osim ako Organizator izričito ne iskaže pravo da napravi zamjenu za nagrade u približno istoj ili većoj vrijednosti, a u slučaju da je prikazana nagrada nedostupna ili nije dopuštena lokalnim zakonodavstvom.

Dnevna nagrada: Madrac na napuhavanje (tzv. luftić)

Svi troškovi koji nisu navedeni prethodno, uključujući, bez iznimke/ograničenja, sve državne, županijske ili lokalne poreze, su isključiva odgovornost pojedinačnog pobjednika. Dobitnik nagrade u ovom Nagradnom natječaju prilikom preuzimanja nagrade potpisuje dokument o preuzimanju nagrade kao dokaz te time prestaje svaka obaveza Organizatora prema istome.

Ukoliko dobitnik počini štetu vlasniku smještaja (kuće za odmor Villa Dei) zbog čega Organizator bude primoran platiti kauciju u iznosu od 500,00 EUR, dobitnik se obvezuje nastalu štetu nadoknaditi Organizatoru.

Ukoliko pobjednik Natječaja nagrade ne potpiše ili ne vrati dokument o preuzimanju nagrade, odbije ili nije u mogućnosti prihvatiti nagradu, odriče se prava na nagradu te se ista dodjeljuje prvom sljedećem Sudioniku određenom prema rangu opisanom u ovim Pravilima nagradnog natječaja (u daljnjem tekstu: Pravila).

U određenom slučaju, pobjedniku Natječaja će nagrada biti dostavljena na adresu priloženu prilikom prijave na Nagradni natječaj.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje su registrirane na društvenoj mreži Facebook (link: https://www.facebook.com/) i Instagram (link: https://www.instagram.com/), osim zaposlenika Organizatora i članova njihovih užih obitelji.

Članak 5.

Kako sudjelovati u nagradnom natječaju, odabir dobitnika, objava dobitnika i isporuka nagrada:

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je da Sudionik na Njuškalo Facebook ili Instagram profilu objavi komentar odnosno kratku priču od 140 do maksimalno 280 znakova na temu omiljene ljetne lokacije u Hrvatskoj.

Komentar vlasnika Facebook profila mora biti objavljen u razdoblju od 5.6.2024. u 9.00 do 18.6.2024. u 23.59, a u nagradnom natječaju moguće je sudjelovati s neograničenim brojem komentara.

U Dnevne nagrade, kao i završni odabir za Glavnu nagradu ulaze svi sudionici koji su tijekom trajanja Nagradnog natječaja objavili najmanje jedan komentar pridržavajući se svih koraka iz ovih Pravila. Dobitnike će na temelju kriterija kreativnosti i artikulacije odgovora odabrati tročlana komisija (žiri) koja se sastoji od predstavnika Organizatora. Dobitnici će biti objavljeni na službenom Facebook (https://www.facebook.com/njuskalo.hr/) i Instagram profilu Organizatora (https://www.instagram.com/njuskalo.hr/) u roku od 48 sati za Dnevne nagrade i u roku od 48 sati nakon završetka Nagradnog natječaja za Glavnu nagradu.

Organizator zadržava pravo diskvalificirati svakog Sudionika za kojeg ima osnove vjerovati da je prekršio bilo koju odredbu ovih Pravila.

Dobitnici nagrada bit će kontaktirani od strane Organizatora, putem direktne poruke na Facebook ili Instagram društvenoj mreži. Svaki dobitnik dužan je najkasnije 72 sata nakon primitka navedene poruke dostaviti putem direktne poruke osobne podatke potrebne za preuzimanja nagrade i rezervacije smještaja u ime dobitnika (ime i prezime, adresa, e-mail, broj telefona i/ili broj mobitela). Ako dobitnik propusti to učiniti u roku od 72 sata od primitka poruke, gubi pravo na nagradu te će se odabrati novi dobitnik.

Dobitni period za Glavnu nagradu je 5.-7.7.2024.

Dnevne nagrade će biti isporučene nakon završetka Nagradnog natječaja.

Članak 6.

Sudionici koji sudjeluju u Nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila. Ovaj Nagradni natječaj ne nameće bilo kakvu obvezu kupnje u zamjenu za sudjelovanje.

Članak 7.

Pogrešne i neregularne prijave: Pogrešni ili nepotpuno ispunjeni uvjeti za sudjelovanje u Nagradnom natječaju nevažeći su i ne daju pravo na nagradu. Važećim Facebook profilima smatrat će se oni kojima je putem Instagrama moguće poslati osobnu poruku.

Ako korisnika nije moguće kontaktirati porukom putem Facebooka ili Instagrama, vlasnici tih profila nemaju pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju.

Članak 8.

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju Sudionici daju svoju suglasnost za korištenje njihovih tekstualnih, foto ili video uradaka objavljenih za svrhu sudjelovanja u ovom Nagradnom natječaju u svim promotivnim komunikacijskim kanalima društva Njuškalo d.o.o.

Članak 9.

Malodobne osobe imaju pravo sudjelovati u Nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna skrbiti o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno skrbnički odnos. Osobe mlađe od 16 godina ne mogu sudjelovati u Nagradnom natječaju.

Članak 10.

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 11.

Predmetni Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se Organizator oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene Instagram stranice Organizatora.

Članak 12.

Ova Pravila bit će objavljena na web stranici: https://www.njuskalo.hr.

Pravila o korištenju osobnih podataka

Voditelj obrade podataka je Njuškalo d.o.o., Ulica Miroslava Miholića 2, Zagreb te za ovaj nagradni natječaj pridaje osobitu pozornost zaštiti osobnih podataka i privatnosti sudionika nagradnog natječaja u skladu s važećim propisima i najboljom europskom praksom. Osobni podaci koji se prikupljaju direktno od dobitnika su ime, prezime, adresa, e-mail, telefonski broj, od svih sudionika: naziv profila na Facebooku ili Instagramu, komentar na Facebook ili Instagram profilu Organizatora, tekstualni i video uradci objavljeni radi sudjelovanja u Nagradnom natječaju.

Podatke sudionika koji su potrebni za rezervaciju smještaja Njuškalo će prenijeti vlasniku smještajnog objekta.

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju dobitnici nagrada su suglasni da Organizator smije objaviti i koristiti osobne podatke Ime i prezime dobitnika u periodu do 31.7.2024. godine bez naknade u tiskanim, zvučnim, slikovnim i video komunikacijskim kanalima, a sve za svrhu javnog objavljivanja rezultata predmetnog Nagradnog natječaja.

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju i dostavom svojih osobnih podataka na način određen ovim Pravilima sudionik daje svoje suglasnost za korištenje Sudionikovih osobnih podataka u skladu s odredbama ovih Pravila, kao i u skladu s odredbama Politika privatnosti Organizatora natječaja koja su navedena na službenim web stranicama Organizatora.

Svrha prikupljanja osobnih podataka je dostavljanje nagrade u predmetnom Nagradnom natječaju i javno objavljivanje dobitnika, temeljem pravne osnove Ugovora.

Prikupljeni osobni podatci neće se koristiti niti u jednu drugu svrhu, a bit će obrisani najduže nakon 1 (jednu) godinu te neće biti proslijeđeni trećim stranama.

Prikupljanje osobnih podataka u okviru predmetnog Natječaja je dobrovoljno i nužno je za ispunjenje ugovora, tj. u slučaju da sudionik (vlasnik osobnih podataka) odluči ne podijeliti svoje osobne podatke s Organizatorom, neće ostvariti pravo na dodjelu nagrade u predmetnom Nagradnom natječaju.

Voditelj obrade će u svakom trenutku omogućiti sudioniku pristup osobnim podacima koji se odnose na njega, te ispraviti netočne podatke ili izbrisati osobne podatke sudionika na njegov zahtjev, ako nisu objavljeni u drugim medijima.

Sudionik ima pravo povući suglasnost za obradu podataka kontaktiranjem Organizatora na e-mail adresu podrska@njuskalo.hr, koje povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade podataka koja je učinjena do trenutka povlačenja suglasnosti.

Sudionik ima pravo zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka i uložiti prigovor na obradu. Sudionik ima i ostala prava sve sukladno Politici privatnosti Organizatora. Za sva pitanja povezana s obradom osobnih podataka sudionici se mogu obratiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu zop@njuskalo.hr.

Sudionik ima pravo podnijeti pritužbu nadležnoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka ako smatra da je došlo do povrede njegovih podataka ili prava.

Trebaš pomoć?