Prestanak dvojnog iskazivanja u eurima i kunama

Od 1. siječnja 2023. godine kuna više nije hrvatska nacionalna valuta. Kako bi se olakšala tranzicija s kune na euro te osigurala zaštita potrošača, 5. rujna 2022. krenula je zakonska obveza dvojnog iskazivanja cijena za poslovne subjekte.

Od 1. siječnja 2024. godine ta zakonska obveza prestaje te se cijene i novčani iznosi na Njuškalu prikazuju isključivo u eurima.

Što to mijenja za tebe? Pa, skoro ništa! Tvoj Saldo konvertiran je u euro već u siječnju 2023. godine i na unosu oglasa već tada nisu više postojala kunska polja. Osim toga, sve kupovine usluga i uplate na Saldo te kupovine ili povrati putem PayProtecta također se otada provode u eurima, a u eurima se prikazuju i novčani iznosi na općim uplatnicama, barkodu, ali i dodatnim funkcionalnostima poput filtera, spremljenih pretraga i sl.

Dvojni iskaz jedino je još prisutan kod prikaza cijena na oglasima i to je ono što se mijenja te po novom prikazuje samo u eurima.

Nadamo se da ti je razdoblje prilagodbe bilo dovoljno dugo, a sada zbogom, kuno!

Trebaš pomoć?