Izvješće o energetskom pregledu

Izvješće o energetskom pregledu je dokument koji sadrži sve propisane podatke, analize, procjene i prijedloge iz Pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada te je izrađen u skladu s Metodologijom provođenja energetskog pregleda građevina.

Izvješće sadrži sve opise građevinsko arhitektonskih svojstava zgrade, kao i opise svih tehničkih sustava na zgradi, toplinske karakteristike građevinskih elemenata ovojnice zgrade, izračun potrebne godišnje specifične toplinske energije za grijanje i hlađenje za referentne klimatske podatke te opise mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade. Vlasnik zgrade uz certifikat dobiva i svoj primjerak izvješća, koje se potom šalje na pregled i u arhivu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Trebaš pomoć?