Energetsko certificiranje zgrade

Energetsko certificiranje zgrade je skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata. Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskom svojstvu zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline i usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, učinkovitost njihovih energetskih sustava te kvalitetu i svojstva ovojnice zgrade.

Energetski certifikat za zgradu izdaje ovlaštena osoba na temelju provedenog energetskog pregleda zgrade. Energetski pregled zgrade provode ovlaštene osobe, svaka u dijelu svoje struke na temelju metodologije provođenja energetskog pregleda građevina (skupa radnji i postupaka za provođenje energetskog pregleda građevina koja sadrži i algoritam za izračun energetskog svojstva zgrada).

Energetski pregled građevine sadrži:

 • pripremne radnje
 • prikupljanje svih potrebnih podataka i informacija o zgradama koji su nužni za provođenje postupka energetskog certificiranja zgrade i određivanja energetskog razreda zgrade
 • provođenje kontrolnih mjerenja prema potrebi
 • analizu potrošnje i troškova svih oblika energije, energenata i vode za razdoblje od tri prethodne kalendarske godine
 • prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti građevina odnosno za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane s proračunom povratnog perioda povrata investicija i izvore cijena za provođenje predloženih mjera
 • izvješće i zaključak s preporukama i redoslijedom provedbe ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti građevine odnosno energetskih svojstava zgrade

U postupku provođenja energetskog pregleda građevine provode se analize koje se odnose na:

 • način gospodarenja energijom u građevini
 • toplinske karakteristike vanjske ovojnice
 • sustav grijanja
 • sustav hlađenja
 • sustav ventilacije i klimatizacije
 • sustav za pripremu potrošne tople vode
 • sustav napajanja, razdiobe i potrošnje električne energije
 • sustav električne rasvjete
 • specifične podsustave (komprimirani zrak, elektromotorni pogoni i dr.)
 • sustav opskrbe vodom
 • sustav mjerenja, regulacije i upravljanja
 • alternativne sustave za opskrbu energijom

Trebaš pomoć?