Ovaj oglas je neaktivan.

Pronjuškaj slične oglase.

  • PODIZNA RADNA PLATFORMA NA PRIKOLICI
  • PODIZNA RADNA PLATFORMA NA PRIKOLICI
  • PODIZNA RADNA PLATFORMA NA PRIKOLICI
  • PODIZNA RADNA PLATFORMA NA PRIKOLICI

PODIZNA RADNA PLATFORMA NA PRIKOLICI

Cijena
3.037,50 €
Šifra oglasa: 43217837

Osnovne informacije

Lokacija
Sisačko-moslavačka, Novska, Novska
Stanje
rabljeno

Opis oglasa

Novokom d.o.o.
Potočna 25
44330 Novska
Tel: 044 600 – 636


JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PISANIH PONUDA ZA PRODAJU RADNIH STROJEVA I KOMUNALNE OPREME

Predmet prodaje je komunalna oprema: Podizna radna platforma na prikolici

Proizvođač: OMME
Model i tip: 12 000 R
Broj šasije: 414D
Maksimalna visina do dna košare: 10,00 m
Pogon: Elektro
Punjenje baterije: Preko javne električne mreže
Godina proizvodnje: 1984.
Datum prve registracije: 23.03.1995.
Početna cijena: 3.037,50 EUR (PDV uključen)


1. Imovina iz ovog javnog natječaja kupuje se po sistemu viđeno-kupljeno, čime su isključeni svi naknadni prigovori po pitanju bilo kakvih materijalnih nedostataka. Zainteresirani natjecatelji mogu pogledati komunalnu opremu svaki radni dan od 08,00 - 14,00 sati na lokaciji sjedišta prodavatelja Potočna ulica 25, Novska, te prethodno nazvati radi dogovora i informacija rukovoditelja Tehničkog odjela Milana Mesić, 044/600-636; 091 606 3441


2. Ponuda mora sadržavati:
- podatke o ponuditelju: ime i prezime, osnovni identifikacijski broj (OIB) i adresu za fizičke osobe, odnosno naziv tvrtke, sjedište i osnovni identifikacijski broj (OIB) za pravne osobe,
- izvadak iz sudskog ili obrtnog registra za pravne osobe ne stariji od 60 dana računajući od dana objave natječaja ili preslika osobne iskaznice za fizičke osobe,
- potvrda Novokom d.o.o. da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Novokom d.o.o.
- ime i prezime osobe za kontakt s brojem telefona, mobitela ili e-mail adrese,
- naznaku da se ponuda odnosi na kupnju određene točke (navesti broj i predmet kupoprodaje)
- iznos kupoprodajne cijene s PDV-om u eurima koja se nudi, a koja ne može biti manja od početne cijene iz natječaja,
- Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene za koju podnosi ponudu (u opis plaćanja navesti predmet kupnje) na račun prodavatelja na IBAN: HR80 23400091100042227, poziv na broj: OIB ponuditelja.

3. Imovina iz ovog javnog natječaja prodaje se prikupljanjem pisanih ponuda putem zatvorenih omotnica dostavljenih neposredno ili poštom preporučeno na adresu:

Novokom d.o.o.,
Potočna ulica 25, 44330 Novska
uz naznaku "Natječaj za prodaju radnih strojeva i komunalne opreme - ne otvarati",

4. Rok za dostavu ponuda je 19.04.2024. godine do 12,00 sati.

5. Kriterij odabira najpovoljnije ponude je, uz ispunjenje elemenata iz točke 2. ovog natječaja najviša ponuđena cijena.
Ukoliko pristignu dvije identične ponude s istim iznosom ponuđene cijene, odabrati će se prvo pristigla ponuda.

6. Ponuditelj koji bude izabran kao najpovoljniji, dužan je u roku od 8 dana od dana zaprimanja Odluke o odabiru pristupiti zaključivanju kupoprodajnog ugovora.
Rok za uplatu kupoprodajne cijene je 8 dana od dana potpisivanja ugovora.
Sve troškove prijenosa na drugu osobu i ostale moguće troškove snosi najpovoljniji ponuditelj.
Primopredaja stroja-opreme izvršiti će se odmah po primitku potvrde o uplaćenoj cjelokupnoj kupoprodajnoj cijeni, pri čemu će se sačiniti zapisnik o preuzimanju vozila.
Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati cjelokupni iznos ponuđene kupoprodajne cijene ili ne pristupi sklapanju ugovora u utvrđenom roku smatrat će se da je odustao od ponude i nema pravo na povrat jamčevine.
Direktor Društva zadržava pravo da bez obrazloženja prihvati ili odbije pojedinu ponudu ili poništi ovaj natječaj u cijelosti i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima natječaja.

7. Rok za dostavu pisanih ponuda iznosi 15 dana, a počinje se računati od dana objave u Narodnim novinama.

8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji odnosno njihovi punomoćnici.
9. Sve ponude pristigle do 19.04.2024. godine, otvoriti će Povjerenstvo za provođenje javnog poziva 19.04.2024. godine u 13.00 sati. Povjerenstvo zadržava pravo odbijanja svih ponuda, odnosno poništenje natječaja ili dijela natječaja bez posebnog objašnjenja i odgovornosti.

10. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati

Karta

Oglas objavljen
15.04.2024. u 08:09
Do isteka još
oglas istekao
Oglas prikazan
239 puta