• Stambena zgrada na 2 etaže s podrumom i bazenom, 99.62m2, javna dražba (prodaja)
 • Stambena zgrada na 2 etaže s podrumom i bazenom, 99.62m2, javna dražba (prodaja)
 • Stambena zgrada na 2 etaže s podrumom i bazenom, 99.62m2, javna dražba (prodaja)
 • Stambena zgrada na 2 etaže s podrumom i bazenom, 99.62m2, javna dražba (prodaja)
 • Stambena zgrada na 2 etaže s podrumom i bazenom, 99.62m2, javna dražba (prodaja)
 • Stambena zgrada na 2 etaže s podrumom i bazenom, 99.62m2, javna dražba (prodaja)
 • Nemoj propustiti priliku!

Stambena zgrada na 2 etaže s podrumom i bazenom, 99.62m2, javna dražba (prodaja)

Cijena
446.256 kn ~ 60.007 €
Šifra oglasa: 29930329
 • Stambena površina
  99,62 m²
 • Broj soba
  5

Osnovne informacije

Lokacija
Splitsko-dalmatinska, Nerežišća, Dračevica
Tip kuće
Samostojeća
Broj etaža
Katnica
Broj soba
5
Stambena površina
99,62 m²

Opis oglasa

POZIV NA SUDJELOVANJE U ELEKTRONIČKOJ JAVNOJ DRAŽBI


Pozivaju se ponuditelji da pristupe elektroničkoj javnoj dražbi za predmet prodaje prema uvjetima kako
slijedi:

I. PODACI O PREDMETU PRODAJE
Opis predmeta prodaje:

Nekretnina kat. čest. 735/1 PŠ upisana u Z.U. 575 k.o. Dračevica, površine 162 m2. Poluugrađena stambena zgrada na dvije etaže s podrumom (Po+Priz+1) i dvorištem, na adresi Dračevica 108, Nerežišća.

II. NAČIN I UVJETI PRODAJE
Način prodaje :

Predmet se prodaje na drugoj elektroničkoj javnoj dražbi.
Druga elektronička javna dražba počinje 24.09.2019.g. u 15:00:00 sati.
Elektronička javna dražba završava 17.12.2019.g. u 23:59:59 sati.
Ponude u drugoj elektroničkoj javnoj dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 04.12.2019.g. s početkom u 00:00:00 sati do 17.12.2019.g. u 23:59:59 sati.
Ako je najpovoljnija valjana ponuda dana u zadnjih deset minuta prije isteka roka koji je u pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi određen kao vrijeme završetka prikupljanja ponuda, prikupljanje ponuda produživat će se za deset minuta od svake posljednje najpovoljnije valjane ponude sve dok ne protekne deset minuta od posljednje najpovoljnije valjane ponude. Ponuda se smatra prihvaćenom kada je sustav elektroničke javne dražbe ponuditelja obavijestio da je njegova ponuda evidentirana kao valjana. Ponuda mora biti evidentirana u sustavu elektroničke javne dražbe prije isteka vremena koje je naznačeno kao vrijeme završetka elektroničke javne dražbe (odnosno prije isteka produljenog nadmetanja) da bi se ista smatrala predanom u tijeku nadmetanja.

Uvjeti prodaje:
Utvrđena vrijednost predmeta prodaje:
892.500,00 kn (slovima: osamstodevedesetdvijetisućepetsto kuna).

Prodajna cijena, plaćanje poreza i pristojbi u svezi s prodajom:
Na drugoj elektroničkoj javnoj dražbi predmet prodaje ne može se prodati ispod iznosa od 446.250,00 kn (slovima: četiristočetrdesetšesttisućadvjestopedeset kuna).
Poreze i pristojbe u svezi s prodajom dužan je snositi kupac.

Početna cijena za nadmetanje:
446.250,00 kn (slovima: četiristočetrdesetšesttisućadvjestopedeset kuna).

Iznos dražbenog koraka:
2.000,00 kn (slovima: dvijetisuće kuna).

Iznos, rok i način uplate jamčevine:
U elektroničkoj javnoj dražbi kao ponuditelji mogu sudjelovati samo osobe (pravne i fizičke) koje su prethodno dale jamčevinu u iznosu od 44.625,00 kn (slovima: četrdesetčetiritisućešestodvadesetpet kuna).
Rok za uplatu jamčevine: Jamčevina se uplaćuje od dana objave ovog poziva te na računu Agencije mora biti evidentirana najkasnije 25.11.2019. godine. Uplate evidentirane na računu Agencije nakon 25.11.2019. neće se smatrati valjanim uplatama i tim uplatiteljima neće biti omogućeno sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi.
Jamčevina se uplaćuje na poseban račun Agencije i to IBAN: HR3323900011300028779, Primatelj: Financijska agencija, Model: HR35.
Uplatiteljem jamčevine smatrat će se osoba čiji je OIB naveden u pozivu na broj uplate. Za uplate doznačene iz inozemstva obvezno je u Opisu plaćanja navesti PNB ili OIB uz ID nadmetanja.

Svaki uplatitelj prilikom uplate u polje „poziv na broj primatelja“ (PNB primatelja) kao podatak prvi (P1) treba upisati brojku 196622, a kao podatak drugi (P2) OIB uplatitelja jamčevine u duljini od 11 znamenki. Podatak P1 i P2 nužno je odvojiti crticom (-). Prilikom uplate jamčevine na račun Agencije potrebno je da uplatitelj u polje 71A na SWIFT-u ili na obrascu naloga za plaćanje u polje Opcija troška (Troškovna opcija) naznači opciju „OUR“ (za inozemne uplate i sl.).

Prilikom uplate jamčevine potrebno je uz IBAN obavezno upisati i točan „poziv na broj primatelja“.
Poziv na broj primatelja omogućava povezivanje uplate s uplatiteljem. Ispravan poziv na broj sigurnost je uplatitelju da će uplata biti proknjižena pravilno i u najkraćem roku.

Uplatitelj jamčevine dužan je nakon uplate jamčevine, a prije početka nadmetanja, u servisu e- Dražba provjeriti je li mu je vidljivo nadmetanje za koje je uplatio jamčevinu, što je znak da je uplata jamčevine primljena i evidentirana na računu Agencije.

Ova elektronička javna dražba provodi se pod jedinstvenim identifikatorom (identifikator nadmetanja)
broj: 19662

Naznaka prava koja ne prestaju prodajom:
Nadležno tijelo nije dostavilo podatak.

Naznaka da li je nekretnina slobodna od osoba i stvari, odnosno stanuje li ovršenik s članovima svoje obitelji u nekretnini ili je nekretnina dana u najam ili zakup:
Nekretnina je slobodna.

Podaci o mjestu i vremenu razgledavanja te osobi zaduženoj za kontakt:
Dračevica 108, Nerežišća, prema prethodnom dogovoru sa stečajnim upraviteljem plaćanjem troškova
izlaska na lice mjesta, Ada Rajković, mob: 098/233-473.

Plaćanje kupovnine:
15 dana od primitka rješenja o dosudi.

Posebni uvjeti koje kupac mora ispuniti da bi mogao steći predmet prodaje:
Nadležno tijelo nije dostavilo podatak.


III. PRETPOSTAVKE ZA SUDJELOVANJE U ELEKTRONIČKOJ JAVNOJ DRAŽBI
Ponude za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi prikupljaju se elektroničkim putem. U elektroničkoj javnoj dražbi kao ponuditelji mogu sudjelovati osobe koje:

▪ imaju digitalni certifikat s pravom pristupa servisu e-Dražba (valjani digitalni certifikata, i to normalizirani/autentikacijski, kojim se potvrđuje identitet osobe te kvalificirani/potpisni, koji omogućuje primjenu naprednog elektroničkog potpisa)
▪ su pravovremeno uplatile jamčevinu u skladu s ovim Pozivom na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi,
▪ su ispunile prijavu za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi u servisu e-Dražba. Detaljni podaci o servisu e-Dražba dostupni su na mrežnim stranicama Financijske agencije (www.fina.hr).

Karta

JAVNE DRAŽBE

Svi oglasi ove trgovine
Korisnik je verificirao broj telefona u državi: Hrvatska
Oglas objavljen
04.11.2019. u 09:34
Do isteka još
do prodaje
Oglas prikazan
1209 puta

JAVNE DRAŽBE

Svi oglasi ove trgovine
Korisnik je verificirao broj telefona u državi: Hrvatska