Ovaj oglas je neaktivan.

Pronjuškaj slične oglase.

  • Poslovni prostor: Kamen, 146 m2, javna dražba (prodaja)
  • Poslovni prostor: Kamen, 146 m2, javna dražba (prodaja)
  • Poslovni prostor: Kamen, 146 m2, javna dražba (prodaja)

Poslovni prostor: Kamen, 146 m2, javna dražba (prodaja)

Cijena
434.320 kn ~ 58.402 €
Šifra oglasa: 29942861
  • Površina
    146,00 m²

Osnovne informacije

Lokacija
Splitsko-dalmatinska, Split - Okolica, Kamen
Pozicija poslovnog prostora
u zgradi
Površina
146,00 m²
Kat
1

Opis oglasa

Na temelju odluke skupštine vjerovnika u predmetu Trgovačkog suda u Dubrovniku pod posl.br. 7. St-171/2019, u stečajnom postupku nad dužnikom STEČAJNA MASA IZA BAŠ d.o.o., u stečaju, Ruđera Boškovića 7/125, 21 000 Split, OIB: 52093469137 , stečajni upravitelj Ante Gabelica iz Splita, Ruđera Boškovića 7/125, 21 000 Split oglašava:

PRODAJU NEKRETNINE STEČAJNOG DUŽNIKA STEČAJNA MASA IZA BAŠ d.o.o. u stečaju, OIB: 52093469137, ČETVRTI POZIV ZA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

1.PREDMET PRODAJE:

- poslovnog prostora smještenog na prvom katu, oznake K5 i K6, položaj jug, površine 146,00 m2, izgrađenog na nekretnini označenoj kao čest.zem. 135/9 Z.U.1041, K.O.Kamen.

Prema podacima iz Procjembenog elaborata, predmetni poslovni prostor se sastoji od dva dijela, istočnog i zapadnog, svaki sa zasebnim ulazom izvana, i to jednokrilnim punim metalnim vratima. I istočni i zapadni dio predmetnog poslovnog prostora se sastoji od ulaznog hodnika, sanitarnog čvora, čajne kuhinje te 4 kancelarije, te je u poslovnom prostoru provedena vodovodna instalacija, odvodna instalacija od sanitarnih uređaja i elektroinstalacija sa rasvjetnim i šukoutikačkim mjestima, te je poslovni prostor preko glavne instalacije zgrade spojen na gradsku vodovodnu mrežu, gradsku kanalizacijsku mrežu i elektro mrežu. Detaljan opis prostora je naznačen u samom Procjembenom elaboratu, kojemu prileže i fotografije istog prostora.

II. NAČIN I UVJETI PRODAJE:

-Nekretnina iz točke I. se prodaje po cijeni od 434.318,11 kuna ili 58.297,73 EUR-a. Navedena vrijednost predstavlja početnu cijenu ispod koje se nekretnina ne može prodati. Protuvrijednost u kunama je promjenjiva prema srednjem tečaju HNB-a na dan obavijesti o prihvaćanju ponude.

-Rok za prikupljanje pisanih ponuda je 30 dana od dana objavljivanja oglasa na internetskim stranicama www.sudacka-mreza.hr te ističe dana 02.12.2019.godine.

-Ponude se dostavljaju u pisanom obliku putem pošte na adresu: Stečajni upravitelj Ante Gabelica, Ruđera Boškovića 7/125, 21 000 Split, sa naznakom „NE OTVARAJ-PONUDA ZA OGLAS BR. ST-171/2019“, sa tim da se pod pojmom ponuda podrazumijeva da je stečajni upravitelj ponudu fizički preuzeo iz poštanskog ureda. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzimati u obzir.

- Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju ( ime i prezime odnosno tvrtku pravne osobe, adresu/sjedište, broj pošte, i OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa na koji se može izvršiti povrat jamčevine), puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom, naznakom visine cijene koja se nudi, izvadak iz nadležnog registra, te dokaz o uplati jamčevine u visini od 10 % početne cijene na račun stečajnog dužnika otvoren pri Sberbank d.d. IBAN: HR94250300071148002927 uz opis plaćanja: „jamčevina u predmetu ST-171/2019“.
Kupcu će se jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda, bez kamata. Ponuditelj koji povuče ponudu prije javnog otvaranja ponuda ili ne uplati kupoprodajnu cijenu u cijelosti u određenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude, te nema pravo na povrat jamčevine. Najpovoljnija pisana ponuda će biti ona koja ponudi najveću cijenu.

- Postupak otvaranja ponuda provest će se pred Trgovačkim sudom u Splitu odnosno pri Trgovačkom sudu u Dubrovniku na javnom ročištu, a u slučaju da dva ili više ponuditelja daju jednaku ponudu, sud će provesti javnu dražbu po načelu „tko da više“.

-Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija dužan je u narednom roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda, na isti način kao i za uplatu jamčevine, uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude. Ovaj rok se smatra bitnim sastojkom kupoprodajnog ugovora, a propuštanje istoga ima za posljedicu okolnost kako se smatra da je u tom slučaju ponuditelj odustao od ponude.

-Prodaja se vrši po načeli „viđeno-kupljeno“, te se isključuju svi eventualni naknadni prigovori na materijalne i pravne nedostatke. Kupac u cijelosti snosi sve troškove u preuzimanja u posjed nekretnine te svih drugih potrebnih davanja.

-Sve dodatne informacije mogu se dobiti od stečajnog upravitelja Ante Gabelice, radnim danom na broj mobitela: 098/91 43 187

Karta

Oglas objavljen
05.11.2019. u 14:05
Do isteka još
oglas istekao
Oglas prikazan
242 puta