Poljoprivredno zemljište, Carevdar, 10231 m2

  • Cijena: 39.400 kn
  • približno 5.298 
  • Šifra oglasa: 25865824
  • Objavljen:
  • Do isteka je još: do prodaje
  • Oglas prikazan: puta
Podaci o oglasu
Lokacija: Koprivničko-križevačka, Križevci, Carevdar
Tip zemljišta: poljoprivredno
Namjena: ostalo
Površina: 10.231,00
Šifra objekta: centarbanka

Opširnije:

Centar banka d.d. u stečaju
Heinzelova 47a
10000 Zagreb
OIB: 89296739230
Oznaka: St-1743/2013

Sukladno članku 158. Stečajnog zakona (NN 133/12), stečajni upravitelj Centar banke d.d. u stečaju, g. Damir Mikić objavljuje Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za kupnju nekretnine u vlasništvu Stečajnog dužnika.

Naslov: 13. Oglas za prikupljanje ponuda za kupnju nekretnine

Predmet prodaje:
Kuća i oranice ukupne površine 10231 m2 u Križevcima, Carevdar 141
Nekretnina je upisana u zemljišne knjige Općinskog suda u Bjelovaru, zemljišnoknjižni odjel Križevci, k.o. Carevdar, zk.ul. 327, k.č.br. 105/1, 106/1, 107/1, 108/1, 109/1, 1237/1, 1417 i 1418.

Početna prodajna vrijednost: 35.429,40 HRK
Iznos jamčevine: 3.542,94 HRK

Uvjeti prodaje i uputa za plaćanje:
Nekretnina se prodaje po načelu "viđeno-kupljeno". Nekretnina nije u posjedu prodavatelja.
Vezano za prodaju nekretnine, prikupljaju se najpovoljnije pisane ponude. Ponuda mora sadržavati ime i prezime te adresu, odnosno tvrtku i sjedište ponuditelja, njegov osobni identifikacijski broj, iznos ponuđene kupoprodajne cijene i kontakt. Rok uplate jamčevine-dostave ponude je 31.10.2018. Jamčevina iznosi 10% početne prodajne vrijednosti. Uplata jamčevine se vrši u korist računa: HR392390 0011100785045, uz opis plaćanja: jamčevina St-1743, te uz upis OIB-a u pozivu na broj odobrenja. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalim ponuditeljima će biti vraćena u roku od 7 radnih dana od dana otvaranja ponuda, bez obračunatih kamata.

Najbolji ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od primitka Obavijesti o prihvaćanju ponude sklopiti Ugovor o kupoprodaji nekretnine i sukladno rokovima navedenim u ugovoru o kupoprodaji, uplatiti ukupnu kupoprodajnu cijenu. Ako kupac ne plati kupoprodajnu cijenu u roku, smatrat će se da je odustao od kupoprodaje i ugovor o kupoprodaji će se raskinuti bez pozivanja kupca na plaćanje. U tom slučaju jamčevina, kao odustatnina, pripada vlasniku nekretnine. Sve poreze i pristojbe u svezi s prodajom nekretnine snosi Kupac. Moguće je razgledavanje nekretnine uz prethodnu najavu na tel. 01/4803417 i uplatu predujma u iznosu 100,00 kn. Ponudu treba dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: Centar banka d.d. u stečaju, Heinzelova 47a, 10000 Zagreb, sa napomenom: Ponuda za kupnju nekretnine.
*moguća manja odstupanja od navedene cijene zbog Njuškalo preračuna iz eura u kune.

Kontakt