Njuškalo d.o.o.

Miroslava Miholića 2
10000 Zagreb
MB: 2243610
MBS: 080614751
Broj računa: 2484008-1104273705, račun otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d.
IBAN: HR1424840081104273705
OIB: 94718723416
Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu.
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti.
Članovi Uprave: Sanda Soptija Šiljak, direktorica, Goran Rubčić, direktor.

Sanda Soptija Šiljak, glavna izvršna direktorica
Pošalji e-mail

Mirela Katalenac, asistentica uprave
tel: 01/6500-929
fax: 01/6500-971
Pošalji e-mail

Ana Kušec, voditeljica ureda
tel: 01/6500-970
fax: 01/6500-971
Pošalji e-mail

Prodaja za poslovne korisnike

Željko Banić, direktor odjela poslovnih korisnika
tel: 01/6500-961
fax: 01/6500-971
Pošalji e-mail

Ivana Vertuš, product manager
tel: 01/6500-967
fax: 01/6500-971
Pošalji e-mail

Marina Šain Jugović, voditeljica odjela prodaje Njuškalo nekretnina
tel: 01/6500-950
fax: 01/6500-971
Pošalji e-mail

Martina Mlinarić, voditeljica odjela prodaje Njuškalo AutoMotoNautike
tel: 01/6500-969
fax: 01/6500-971
Pošalji e-mail

Online prodaja

Dubravko Makarun, direktor online prodaje
tel: 01/6500-982
fax: 01/6500-971
Pošalji e-mail

Gordan Sau, prodajni predstavnik
tel: 01/6300-985
fax: 01/6500-971
Pošalji e-mail

Kenan Mačkić, voditelj prodaje za nove proizvode
tel: 01/6300-869
fax: 01/6500-971
Pošalji e-mail

Marketing

Tamara Ašanin, direktorica marketinga
tel: 01/6500-986
fax: 01/6500-971
Pošalji e-mail

Tehnologija i razvoj

Igor Jakovljević, direktor tehnologije i razvoja / prokurist
Bika.net javni profil
tel: 01/6500-976
fax: 01/6500-971
Pošalji e-mail

Korisnička podrška

Željko Šestan, direktor korisničke podrške
tel: 01/6500-953
fax: 01/6500-971
Pošalji e-mail

Emilija Jakovljević Malović, voditeljica korisničke podrške
Bika.net javni profil
tel: 01/6500-953
fax: 01/6500-971
Pošalji e-mail

Korisnička podrška:
tel: 01/6500-953
Pošalji e-mail

Quality staff:
Adela, Ana, Ana Marija, Anton, Ante, Antonija, Andrej, Anita, Anđela, Alen, Barbara, Bojan, Boris, Borjana, Brankica, Branko, Damir, Danica, Daniel, Danijela, Darko, Davorka, Dijana, Eva, Filip, Goran, Gordana, Hana, Hrvoje, Igor, Iva, Ivan, Ivan Teo, Ivana, Ivanka, Ivo, Ivona, Ivančica, Jadranko, Jelena, Jelica, Josip, Josipa, Katarina, Krešimir, Kristina, Kristijan, Lana, Lovro, Luka, Ljiljana, Maja, Marko, Mirko, Miroslav, Marija, Mario, Marin, Marina, Marta, Martina, Matej, Matija, Natalija, Nataša, Nenad, Nikola, Nikolina, Nina, Ogi, Patricija, Patrik, Paula, Pavle, Petra, Rade, Rajko, Roko, Ružica, Sanja, Sara, Slaven, Šime, Svjetlana, Tajana, Tanja, Tatjana, Tibor, Tihomir, Tonka, Tomislav, Uroš, Vjekoslav, Vjera, Vladimir, Vlasta, Vanja, Vinko, Zvjezdana, Zvonimir, Željko.

Njuškalo je dio Styria marketplaces klastera. Upravu čine Michael Berger, voditelj marketplaces klastera i Goran Rubčić, zamjenik voditelja marketplaces klastera.