Vau Vau pozicija

Na Vau Vau istaknutoj oglasnoj poziciji imate mogućnost isticanja pojedinog oglasa na vrhu liste oglasa u kategoriji. Oglasi su istaknuti žutom bojom. Na poziciji se prikazuje po 6 različitih oglasa koji su u rotaciji.

Trebaš pomoć?