Tumač pojmova

Posjet (visit): Jedan posjet (visit) je posjet jednog korisnika na stranicama Popusti. Vrati li se taj isti korisnik nakon 30 minuta na stranice, on se smatra novim posjetom (novi visit). Ukoliko se korisnik zadrži 40 minuta na stranicama Popusti, on se smatra jednim posjetom (jedan visit).

Otvaranje(pageview): Svaki klik na akciju, letak ili stranice trgovca (npr. radna vremena poslovnica, adrese poslovnica) je jedno otvaranje (pageview). Prelistavanje letka se ne tretra kao otvaranje. Otvaranje je klik letka, akcije ili stranice poslovnice. Listanje letka ne tretira se kao otvaranje.

Prikaz letka ili akcije(ad impression): Pokazuje koliko je puta u listi (listingu) bio vidljivo prikazan trgovac, akcija ili katalog nekog trgovca.

Prosljeđivanje (link na web stranicu trgovca): Svaki klik koji vodi s Popusta na web stranicu trgovaca. Ukoliko trgovac ne vidi posjete u svom Google Analytics alatu za praćenje posjeta svojim web stranicama, nudimo i mogućnost da nam isti pošalje tzv. click tag za točno mjerenje.

Trebaš pomoć?