Vau Vau pozicija

Želiš li da se tvoj oglas izdvoji od ostalih? Da se nalazi na vrhu rezultata pretrage? Ili da bude vidljiv posjetiteljima Njuškala prosječno 6 puta više od standardnih oglasa? Onda je za tebe Vau Vau pozicija.

Vau Vau istaknuta oglasna pozicija postavlja tvoj oglas na vrh rezultata pretrage, unutar kategorije u kojoj je predan. Oglas se unutar Vau Vau kućice nalazi zajedno s ostalim oglasima u rotaciji.

Ako postavljaš novi oglas ili uređuješ trenutni oglas možeš odmah izabrati i istaknutu poziciju za svoj oglas.

Kako funkcionira Vau Vau pozicija?

Oglasi koji su istaknuti na ovoj poziciji pojavljuju se na vrhu rezultata pretrage i tako im raste vjerojatnost da će prvi biti uočeni. Razlog je jednostavan – jer su prvi koje ćemo vidjeti kad pregledavamo listu oglasa

Korisnik sam bira razdoblje u kojem želi istaknuti svoj oglas unutar Vau Vau pozicije i ako tako želi, uvijek se može odlučiti za produžetak trajanja zakupljenog razdoblja.

Istaknuti oglasi se slučajnim redoslijedom prikazuju rotacijom na vrhu liste. Primjerice, oglas koji je istaknut u podkategoriji "Bicikli" pojavit će se na vrhu rezultata, ali se možda neće pojaviti u dijelu istaknutih oglasa u glavnoj kategoriji "Sport i oprema" zbog ovog rotacijskog ciklusa. A možda i hoće!

Ne vidiš svoj oglas u rezultatima? Pokušaj osvježiti stranicu!

Prednosti Vau Vau pozicije

Najveća prednost isticanja oglasa na vrhu liste je što oni, u usporedbi s "običnim" oglasima imaju 6 puta veću vjerojatnost da će biti viđeni. Osim toga, oglasi na Vau Vau poziciji se uvijek pojavljuju na vrhu rezultata pretrage i tako ne moraš brinuti da će tvoj oglas skliznuti prema dolje na listi i završiti na zadnjim stranicama.


Povezani sadržaj
Kako istaknuti oglas?
Upomoć, ne dobivam upite!
Što je Saldo?
Što je Moje Njuškalo?

Trebaš pomoć?