Podjela zgrada prema tehničkoj složenosti

Zgrada (u smislu Zakona o gradnji, 01.14) je zatvorena i/ili natkrivena građevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari. Certificirati se može ili cijela zgrada, ili njena samostalna uporabna jedinica, npr stan ili posebni poslovni prostor.

Zgrade se po namjeni dijele na:

 • Stambene
 • Nestambene: uredske i administrativne, škole, bolnice, hotele, sportske, zgrade namjenjene prodaji (centri, veleprodaje), zgrade upravnih tijela, sudova, trgovina, restorana i drugih uslužnih djelatnosti, zgrade namjenjene obrazovanju, zgrade kulturnih namjena te druge nestambene zgrade koje se griju na temperaturu veću od 18 stupnjeva C.

Zgrade sa jednostavnim tehničkim sustavom

Zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom jesu stambene i nestambene zgrade ukupne (bruto) podne površine zgrade manje ili jednake 400 m2 i koje su:
 • s pojedinačnim uređajima za pripremu potrošne tople vode i koje nisu opremljene sustavima grijanja, hlađenja, ventilacije
 • s lokalnim i centralnim izvorima topline za grijanje i pripremu potrošne tople vode nazivne snage kotla ili bojlera do 30 kW, bez posebnih sustava za povrat topline i bez korištenja alternativnih sustava
 • s pojedinačnim rashladnim uređajima
 • s lokalnim sustavima ventilacije bez dodatne obrade zraka i bez povrata topline
 • posebni dijelovi zgrade koji imaju zasebno mjerilo za grijanje, etažno plinsko grijanje, priključak na zajedničku kotlovnicu ili priključak na daljinsko grijanje

Zgrade sa složenim tehničkim sustavom

• Sve ostale stambene i nestambene zgrade (ili njihove uporabne cjeline) bilo koje površine, ako imaju:
 • korištenje obnovljivih izvora energije, npr solarne panele ili dizalice topline
 • klimatizaciju sa klima komorama
 • umjetnu ventilaciju
 • obradu zraka rekuperatorima
 • kotlovnicu sa više cirkulacijskih tokova

Sve ostale stambene i nestambene zgrade građevinske brutto površine veće od 400m2

Energetski pregled i certificiranje zgrada sa jednostavnim tehničkim sustavom (onim koji ne koristi obnovljive izvore energije i posebne klimatizacijske te ventilacijske sustave) obavlja jedna ovlaštena osoba (nevisno koje struke), dok u energetskom pregledu i certificiranju zgrada sa složenim tehničkim sustavom sudjeluju tri ovlaštene osobe, svaka na svom području rada (osobe arhitektonske ili građevinske struke, osoba strojarske truke i osoba elektrotehničke struke).

Trebaš pomoć?