Energetski razredi

Energetski certifikat svrstava nekretninu u jedan od osam energetskih razreda: A+, A, B,C, D, E, F, G. A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred.

Energetski razred zgrade je indikator energetskih svojstava zgrade koji se za stambene zgrade izražava preko godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke svedene na jedinicu ploštine korisne površine zgrade, a za nestambene zgrade preko relativne vrijednosti godišnje potrebne toplinske energije za grijanje. Na energetski razred nekretnine utječe niz faktora kao što su debljina zidova, kvaliteta materijala gradnje, kvaliteta prozora itd. Sve su to faktori koje će ovlašteni certifikatori uzeti u obzir kod energetskog pregleda nekretnine i izdavanja energetskog certifikata.

Energetski razred stambene zgrade ovisi o specifičnoj godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje za referentne klimatske podatke u kWh/(m²a).

Energetski razred A+ ≤ 15 kWh/(m²a)

Energetski razred A ≤ 25 kWh/(m²a)

Energetski razred B ≤ 50 kWh/(m²a)

Energetski razred C ≤ 100 kWh/(m²a)

Energetski razred D ≤ 150 kWh/(m²a)

Energetski razred E ≤ 200 kWh/(m²a)

Energetski razred F ≤ 250 kWh/(m²a)

Energetski razred G > 250 kWh/(m²a)

Trebaš pomoć?