INSTRUKCIJE IZ MATEMATIKE,STATISTIKE,FIZIKE,MEHANIKE,KEMIJE

 • Cijena: 40kn
 • Približno: 5
 • Šifra oglasa: 4835848
 • Objavljen:
 • Do isteka je još:
 • Oglas prikazan: puta
NA WEB STRANICI :poduka2435.com FIZIKA PLAVA ZBIRKA,ELEKTROTEHNIKA, KEMIJA,NACRTNA GEOMETRIJA, STATISTIKA, MEHANIKA, INFORMATIKA, PROMETNA TEHNIKA, MATEMATIČKE METODE U PROMETU, VJEROJATNOST I STATISTIKA - INSTRUKCIJE. CIJENA ŠKOLSKOG SATA JE 40 kn,PUNI SAT 50 kn. RADIM U VLASTITOM PROSTORU ,A DOLAZIM I U VAŠ PROSTOR !!!!

MATEMATIKU , STATISTIKU , FIZIKU ,MEHANIKU, NACRTNU GEOMETRIJU , ELEKTROTEHNIKU ,KEMIJU , INFORMATIKU, PROMETNU TEHNIKU instruiram za sve ŠKOLE i FAKULTETE !!! STATISTIKA U EXCELLU !!! MATEMATIČKE METODE U PROMETU instruiram !

PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU iz predmeta MATEMATIKA i FIZIKA !!!
MATURANTI !! MATURANTI !!
Iskustvo u radu s maturantima je pokazalo da su POJEDINAČNE INSTRUKCIJE efikasnije od uobičajeno prihvaćenih GRUPNIH TEČAJEVA ! Na grupnim tečajevima profesor predaje unaprijed pripremljene zadatke i nemože se posvetiti svakom od maturanata radi dodatnog razjašnjavanja nejasnih detalja u zadatku . Zbog toga mnogi maturanti NEMAJU KORISTI od takovih grupnih tečajeva . Sve se svodi na mehaničko i zatupljujuće prepisivanje zadataka s ploče . Sve to loše djeluje na samopouzdanje maturanta . Na POJEDINAČNIM INSTRUKCIJAMA profesor instruktor uočava ono što maturantu nije jasno i to mu razjašnjava .Pored toga maturant SAM RJEŠAVA dijelove zadatka koje zna izraditi npr. rješavanje kvadratne jednadžbe i sl.
Kada se izradi jedna vrsta zadataka maturant dobija za zadaću slične vrste zadataka, a nejasni dijelovi u tom zadatku se kratko objasne . Time se vrijeme provedeno na instrukcijama UČINKOVITO i EFIKASNO koristi tj. ne gubi se vrijeme i VAŠ NOVAC na ono što maturant već donekle zna i što može riješiti kod kuće. Također u slučaju nejasnoća maturant me može TELEFONSKI kontaktirati i dobiti UPUTE putem telefona . Mi imamo praksu i da maturantima putem e-maila pošaljemo riješene zadatke iz tog područja čime im dodatno olakšavamo i unapređujemo samostalni rad i pripremanje ispita iz matematike na Državnoj maturi .

INSTRUKCIJE za UČENIKE i STUDENTE !!!

MATEMATIKA ; Geodetska škola, XIII Gimnazija, I Gimnazija , IV Gimnazija , Građevinska Škola, XI Gimnazija i mnoge druge gimnazije i srednje škole...

MATEMATIKA za FAKULTETE !!!

Prometni fakultet - instrukcije iz MATEMATIKE
Agronomski fakultet- instrukcije iz MATEMATIKE
Šumarski fakultet- instrukcije iz MATEMATIKE
RGN- instrukcije iz MATEMATIKE
TVZ građevinski odsjek- instrukcije iz MATEMATIKE
TVZ elektro odsjek- instrukcije iz MATEMATIKE
Strojarski fakultet-- instrukcije iz MATEMATIKE
Geodetski fakultet- instrukcije iz MATEMATIKE
Građevinski fakultet-- instrukcije iz MATEMATIKE

MATEMATIKA-GOSPODARSKA MATEMATIKA

VERN- instrukcije iz MATEMATIKE-GOSPODARSKE MATEMATIKE

FOI-Fakultet Organizacije i informatike Varaždin -instrukcije iz MATEMATIKE-GOSPODARSKE MATEMATIKE

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - Opatija - instrukcije iz MATEMATIKE-GOSPODARSKE MATEMATIKE, rješavanje
PROJEKTNIH ZADATAKAFIZIKU radim prema zadacima iz PLAVE i ŽUTE zbirke.

FIZIKA ; I Gimnazija, Matematička gimnazija, Ruđer Bošković, GRAFIČKI fakultet i druge srednje škole i fakulteti...
Imam 25 godina radnog iskustva. Sa studentima radim po ISPITNIM ZADACIMA. Uspješno, brzo i efikasno prenosim znanje na klijenta.

MEHANIKA - instrukcije za FAKULTETE i SREDNJE škole
PROMETNI FAKULTET - Instrukcije iz MEHANIKE 1 za Prometni Fakultet !
VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA u BJELOVARU -instrukcije iz mehanike
POMORSKI FAKULTET u ZADRU
ŠUMARSKI FAKULTET - Instrukcije iz MEHANIKE
AGRONOMSKI FAKULTET - instrukcije iz Mehanike
TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI fakultet u Zagrebu - instrukcije iz MEHANIKE ( Statika, Čvrstoća, Kinematika, Dinamika )

NACRTNA GEOMETRIJA

Tekstilno Tehnološki Fakultet ( TTF ) - Instrukcije iz Nacrtne Geometrije
Geodetska Škola - Instrukcije iz Nacrtne Geometrije
Građevinska Škola - Instrukcije iz Nacrtne Geometrije

FIZIKA
ŠUMARSKI FAKULTET - Instrukcije iz FIZIKE
GRAFIČKI FAKULTET - Instrukcije iz Fizike
TVZ Konavoska - Instrukcije iz Fizike

NOSIVE KONSTRUKCIJE -Građevinska škola prof. Švedić, prof. Behaim , pomoć kod IZRADE PROGRAMA

STATISTIKA
Tekstilno Tehnološki Fakultet ( TTF ) - Instrukcije iz Statistike

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija - Instrukcije iz Statistike i rješavanje Projektnih zadataka

VERN- Instrukcije iz Statistike

LIBERTAS -- Instrukcije iz Statistike

BALTAZAR - - Instrukcije iz Statistike

- Instrukcije iz Statistike za druge fakultete i škole.


Mogućnost rada u paru ili sa više klijenata. Po zanimanju sam prof. matematike, bavim se 25 god. isključivo podukom. Imam veliko iskustvo i znanje u svim gore navedenim predmetima !

Radim po jedan školski sat, po dva školska sata ili po dogovoru. Mogućnost rada i u DRUGIM ŽUPANIJAMA !!! Dopisna poduka !!!Kod dopisne poduke vi meni putem e-maila pošaljete zadatke koje je potrebno riješiti. Ja vam riješene uredno napisane zadatke pošaljem natrag na vaš e-mail. Moguće je učeniku ili studentu dodatno još putem telefona pojasniti kako se došlo do određenih točaka u zadatku.
DOLAZIM I U VAŠ PROSTOR !!!
Cijena školskog sata je po DOGOVORU !!!

FAKULTETI !!!
PROMETNI FAKULTET: MEHANIKA 1, Sve MATEMATIKE, Matematičke metode u prometu,
TVZ : Mehanika, Matematika 1, 2 i 3
RGN Matematika 1, Matematika 2, Nacrtna geometrija

ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET -instrukcije
Statistika, Prometna tehnika 1, Prometna tehnika 2, Matematika, Fizika , Kemija ,

PRVA EKONOMSKA ŠKOLA - MEDULIĆEVA - instrukcije
DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA - instrukcije
STATISTIKA, GOSPODARSKA MATEMATIKA, MATEMATIKA ,


Sopot
ulica Huga Ehrlicha 7 ( Ehrlichova 7 )
Novi Zagreb
WEB STRANICA :poduka2435.com pokušajte preko Google-a otvoriti stranicu !


tel. 01 66 70 522
mob. 095 864 29 76
e mail :poduka2435@mail.inet.hr
Erlichova ulica je 5 min. hoda udaljena od shopping centra Avenue Mall u Novom Zagrebu.

Usluga dostupna u sljedećim županijama:

 • Bjelovarsko-bilogorska
 • Brodsko-posavska
 • Dubrovačko-neretvanska
 • Istarska
 • Karlovačka
 • Koprivničko-križevačka
 • Krapinsko-zagorska
 • Ličko-senjska
 • Međimurska
 • Osječko-baranjska
 • Požeško-slavonska
 • Primorsko-goranska
 • Sisačko-moslavačka
 • Splitsko-dalmatinska
 • Šibensko-kninska
 • Varaždinska
 • Virovitičko-podravska
 • Vukovarsko-srijemska
 • Zadarska
 • Grad Zagreb
 • Zagrebačka

Podaci o oglašivaču

Grad i poštanski broj
10000 Zagreb
Županija
Grad Zagreb