Impressum

Njuškalo d.o.o.

Oreškovićeva 3D
10000 Zagreb
MB: 2243610
MBS: 080614751
Broj računa: 2484008-1104273705, račun otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d.
IBAN: HR1424840081104273705
OIB: 94718723416
Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu.
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti.
Član Uprave: Goran Rubčić

Uprava

Goran Rubčić, glavni izvršni direktor

Sanda Soptija Šiljak, direktorica online prodaje i marketinga

tel: 01/6500-968 fax: 01/6500-971 sanda.soptija@njuskalo.hr

Daniela Bakota, asistentica uprave

tel: 01/6500-929 fax: 01/6500-971 daniela.bakota@njuskalo.hr

Ana Kušec, voditeljica ureda

tel: 01/6500-970 fax: 01/6500-971 ana.kusec@njuskalo.hr

Prodaja za poslovne korisnike

Željko Banić, direktor odjela poslovnih korisnika

tel: 01/6500-961 fax: 01/6500-971 zeljko.banic@njuskalo.hr

Ivana Vertuš, voditeljica odjela prodaje Njuškalo nekretnina

tel: 01/6500-967 fax: 01/6500-971 ivana.vertus@njuskalo.hr

Ivan Pintarić, voditelj odjela prodaje Njuškalo AutoMotoNautike

tel: 01/6500-964 fax: 01/6500-971 ivan.pintaric@njuskalo.hr

Online prodaja i marketing

Tamara Ašanin, voditeljica marketinga

tel: 01/6500-986 fax: 01/6500-971 tamara.asanin@njuskalo.hr

Razvoj

Igor Jakovljević, direktor tehnologije i razvoja / prokurist

tel: 01/6500-976 fax: 01/6500-971 igor.jakovljevic@njuskalo.hr

Korisnička podrška

Emilija Malović, voditeljica korisničke podrške

tel: 01/6500-962 fax: 01/6500-971 emilija.malovic@njuskalo.hr

Korisnička podrška

tel: 01/6500-953 podrska@njuskalo.hr

Produkcija Njuskalo Android aplikacije

Concept: Njuskalo d.o.o. & Undabot d.o.o.

Design & Technology: Undabot d.o.o.

www.undabot.com info@undabot.com